powered by CADENAS

Social Share

Logo (9009 views - Business & Office)

Logo (skr. od logogram lub logotyp) – unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji. Umieszcza się je na materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach. Logo występuje w trzech postaciach – znaku, logotypu bądź pełnego logo.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Logo

Logo

Logo

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Version 1 by Nohat (concept by Paullusmagnus); Wikimedia.).

Ten artykuł dotyczy znaku graficznego. Zobacz też: inne znaczenia Logo.

Logo (skr. od logogram lub logotyp)[1] – unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.

Umieszcza się je na materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach.

Logo występuje w trzech postaciach – znaku, logotypu bądź pełnego logo[2].

Cele

Logo służy przede wszystkim do identyfikacji konkretnego przedsiębiorstwa, organizacji bądź marki, więc głównym celem logo jest pomoc w odróżnieniu jednej marki od drugiej. Od zarania dziejów ludzie odczuwali potrzebę i chęć podkreślania swojej indywidualnej tożsamości i odróżniania się od innych[3]. Główne cele stosowania logo przez przedsiębiorstwo, markę lub organizację:

  • odróżnienie się od konkurencji, pokazanie swojej indywidualności
  • pierwszy krok w budowaniu identyfikacji wizualnej
  • nakierowanie toku myślowego odbiorcy na główne priorytety przedsiębiorstwa, marki, organizacji

Logo w każdym wypadku nawiązuje w jakiś sposób do firmy przedsiębiorstwa, marki bądź organizacji, którą ma identyfikować. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że logo nie zawsze musi, a niektórych wypadkach nawet nie powinno, nawiązywać bezpośrednio do działalności podmiotu. Idąc dalej tym tokiem rozumowania logo może symbolizować jakąś ideę jedynie swoim kształtem lub wywoływanym nastrojem (np. zawierać linie łagodne lub łamane, albo też zawierać kolorystykę jaskrawą lub stonowaną). Zawsze jednak powinno, choćby w mniej oczywisty sposób, podsumowywać wizerunek marki, podejście do odbiorcy, czy nawet jakość produktów.

Podczas projektowania logo nawiązać można w nim do wielu rzeczy – podejścia przedsiębiorstwa do danego tematu, jakości oferowanych usług lub produktów, nastawienie do odbiorcy lub samej nazwy – nie zawsze musi być to bezpośredni produkt lub działalność przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem tej tezy będzie logo (a raczej znak graficzny, który występując samoistnie może nazwany być logo, zob. błędne nazewnictwo) Apple, które nie odnosi się do tworzonych przez przedsiębiorstwo komputerów, a jest graficznym przedstawieniem nazwy.

Logo powinno u odbiorcy wywoływać odpowiednie, ściśle wybrane przez projektanta, skojarzenia oraz wzbudzać konkretny nastrój, a jeśli to możliwe, motywować również do pożądanej reakcji.

Projektowanie logo to bardzo ważna dziedzina projektowania graficznego. Jest jedną z najtrudniejszych do nauki i doskonalenia. Logo jest formą ekspresji graficznej identyfikującą organizacje. W związku z tym, że logo projektowane są po to, żeby reprezentować przedsiębiorstwo, markę bądź organizacje nieczęstym zjawiskiem jest ich przeprojektowywanie. Jednakże w chwili zmiany priorytetów, podejścia czy działalności podmiotu, ponowne zaprojektowanie logo, a także identyfikacji wizualnej, jest wskazane.

Zawód projektanta logo stale rośnie, pod względem osób go praktykujących od czasów powstania ruchu modernistycznego[4]. Trzech głównych projektantów (lub studio projektowych) ze Stanów Zjednoczonych jest uważanych za pionierów dziedziny grafiki – projektowania logo, identyfikacji wizualnej – a także rozwoju modernizmu[4]. Pierwszy z nich Chermayeff & Geismar, czyli studio projektowe odpowiedzialne za projekty logo dla Chase Bank (1964), Mobil Oil (1965), PBS (1984), NBC (1986), National Geographic (2003) i innych. Dzięki niesamowitym umiejętnościom Chermayeff & Geismar niektóre z logo przetrwały niezmiennie do dziś, inne zaś uległy tylko lekkim korektom. Kolejnym z pionierów projektowania identyfikacji wizualnej jest Paul Rand, który był jednym z twórców Szwajcarskiego Stylu w projektowaniu graficznym. Rand zaprojektował wiele sławnych kreacji graficznych między innymi dla IBM, UPS, a także ABC. Kolejnym z twórców nowej dziedziny grafiki był Saul Bass. Bass zaprojektował wiele sławnych logo dla przedsiębiorstw wywodzących się ze Stanów Zjednoczonych, między innymi są to projekt logo dla przedsiębiorstwa Bell (1969) i jego następcy AT&T (1983). Innymi ze znanych projektów Saula Bassa jest identyfikacja wizualna linii lotniczych Continental Airlines (1968), Dixie (1969) oraz United Way (1972)[4]. Polska pod względem wczesnych czasów projektowania graficznego, a także rozwoju nowej dziedziny grafiki, projektowania logo, również ma swoich bohaterów, jednym z nich jest Karol Śliwka, który zaprojektował wiele znanych, używanych do dziś bez znacznych zmian, znaków graficznych i logo. Są to między innymi logo Grupy Adamed (1990)[2] PKO BP (1969), Instytutu Matki i Dziecka czy Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego. Chermayeff, Rand i Bass zmarli w roku 1996, natomiast Karol Śliwka ma obecnie 85 lat. Ważną rolę w rozwoju dokumentacji związanej z projektowaniem logo było badanie nad Francuskimi znakami towarowymi przeprowadzone przez historyka Edith Amiot i filozofa Jean Louis Azizollah.

W literaturze można spotkać różne klasyfikacje symboli firmowych, tu posłużymy się przejrzystą typologią przedstawioną przez G.Hardego w książce „Podręcznik projektantów logo”.  Wśród typów możemy wyróżnić[5]:

Typowe (pełne) logo składa się z: sygnetu, logotypu oraz w niektórych przypadkach z dodatkiem tagline. Pojedyncze elementy (sygnet, logotyp) mogą być nazwane logo.

Błędne nazewnictwo

Bardzo często myli się wyraz logo i logotyp. Logo składa się z wielu części, jedną z nich jest logotyp. Samoistnie występujący logotyp może nazwany być logo, jednak zależność ta nie działa w obie strony, bowiem logo składające się ze znaku graficznego i stylizowanego zapisu nazwy marki nie może nazwane być logotypem.
„If logo once meant this same as logotype, it no longer does”[2] (ang. „Jeżeli wyraz logo kiedykolwiek znaczył to samo co logotyp – te czasy już minęły”)

Rozpowszechnienie, wiąże się z możliwością wszechstronnego wykorzystania, jest więc ważnym aspektem, który trzeba brać pod uwagę przy ocenie projektów. Logo to podstawowy znak rozpoznawczy przedsiębiorstwa, który może być umieszczony na wielu środkach przekazu. Może znaleźć się w reklamach, na wizytówkach, papierze firmowym, na produktach, budynkach, znakach informacyjnych, na stronie internetowej lub jako jej ikona (favicon) itd. Przedsiębiorstwo powinno zadbać o to, by logo pojawiało się jak najczęściej na możliwie wielu nośnikach komunikacyjnych. Dlatego zaletą dobrego logo jest możliwość jego wykorzystania w różnych miejscach i w różnych rozmiarach. Cechą, która to umożliwia jest skalowalność, czyli możliwość zachowania czytelności logo niezależnie od rozmiaru[6].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Logo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D