powered by CADENAS

Social Share

Inżynieria transportu (16369 views - Industrial Markets)

Inżynieria transportowa – dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianego transportu. Zagadnienia te można podzielić na podstawowe grupy: Środki transportu Transport kołowy Transport kolejowy Transport wodny Transport morski Transport śródlądowy Transport lotniczy Transport hydrauliczny (także część inżynierii mechanicznej) Projektowanie dróg, dróg kolejowych, kanałów żeglownych (także część inżynierii lądowej) Modelowanie ruchu drogowego i kolejowego Analiza przepustowości dróg i skrzyżowań Inteligentne miejskie systemy transportowe Planowanie transportu Metody przewidywania obciążenia systemów transportowych Analiza i projektowanie miejskich systemów transportowych i parkingowych Ekonomia systemów transportowych Wpływ systemów transportowych na środowisko Zanieczyszczenie środowiska Hałas Zużycie energii
Go to Article

Inżynieria transportu

Inżynieria transportu

Inżynieria transportowa – dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianego transportu.

Zagadnienia te można podzielić na podstawowe grupy:This article uses material from the Wikipedia article "Inżynieria transportu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Industrial Markets

3D - 3D CAD - 3D Models - 3D Library - Mechanical Engineering - Maschinenbau , Architecture Engineering - Architektur - BIM, Electrical Engineering - Elektrotechnik, Mechatronic - Mechatronik, Plant Design - Anlagenbau, Marine - Offshore Onshore - Food Service - Interior Architecture Innenarchitektur - Furnitures Möbel - Automotive - IoT Internet Of Things Industry 4.0 Industrie 4.0 Digital Twin Manufacturing 2025 - Chemistry - Food Service - Landscape Architecture - Exterior Architecture