powered by CADENAS

Social Share

Budownictwo wodne (15889 views - Environmental Protection)

Budownictwo wodne – dział budownictwa zajmujący się wznoszeniem budowli wodnych (np. jazów, kanałów, śluz, wałów przeciwpowodziowych) w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi danego terenu. Do obiektów budownictwa wodnego zalicza się: zapory wodne jazy śluzy żeglowne budowle upustowe przepusty wałowe mnich (budowla hydrotechniczna)y wały przeciwpowodziowe elektrownie wodne pompownie ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych akwedukty wyloty ścieków czasze zbiorników wodnych kanały wodne kanały irygacyjne budowle regulacyjne na rzekach i potokach grodze porty baseny portowe zimowiska pirsy mola pomosty nabrzeża bulwary pochylnie falochrony przejścia dla ryb rurociągi hydrotechniczne syfony lewary sztolnie == Przypisy ==
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Budownictwo wodne

Budownictwo wodne

Budownictwo wodne

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Oryginalnym przesyłającym był J.smith z angielskiej Wikipedii).This article uses material from the Wikipedia article "Budownictwo wodne", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Environmental Protection

Environment Ecology