powered by CADENAS

Social Share

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania (8910 views - Architecure & BIM & MEP)

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania – dziedzina wiedzy związana z inżynierią lądową, obejmująca całokształt zagadnień funkcjonowania przemysłu i wykonawstwa budowlanego. Inżynieria ta obejmuje pełną problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych i przemysłu budowlanego, realizacji procesów przemysłowych i wykonawczych integrując działania takich dyscyplin jak: metodologia projektowania realizacji budowy, technologia, mechanizacja, organizacja, zarządzanie, ekonomika, zastosowanie badań operacyjnych oraz systemy zapewnienia jakości w budownictwie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania – dziedzina wiedzy związana z inżynierią lądową, obejmująca całokształt zagadnień funkcjonowania przemysłu i wykonawstwa budowlanego.

Inżynieria ta obejmuje pełną problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych i przemysłu budowlanego, realizacji procesów przemysłowych i wykonawczych integrując działania takich dyscyplin jak: metodologia projektowania realizacji budowy, technologia, mechanizacja, organizacja, zarządzanie, ekonomika, zastosowanie badań operacyjnych oraz systemy zapewnienia jakości w budownictwie.This article uses material from the Wikipedia article "Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library