powered by CADENAS

Social Share

Przenośnik (21578 views - Mechanical Engineering)

Przenośnik – urządzenie transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze. Podział przenośników: przenośniki cięgnowe (transport za pomocą cięgna) taśmowe stałe przejezdne (samojezdne) przenośne obrotowe przesuwne członowe (na odpowiednich członach (płyty, koryta, wózki)) płytowe korytowe skrzynkowe wałkowe schodkowe półkowe kołyskowe kubełkowe (transport w kubełkach połączonych cięgnem) proste pionowe proste pochyłe okrężne przestrzenne okrężne w jednej płaszczyźnie zabierakowe (transport za pomocą zgarniaków, zgrzebłów, zaczepów) zgrzebłowe zgarniakowe talerzowe przesuwające (prętowe) podłogowe skokowe podwieszone (ładunek zawieszony na zawieszkach) niosące (jednotorowe) ciągnące (dwutorowe) ciągnąco-niosące przenośniki bezcięgnowe (za pomocą innych niż cięgno elementów mechanicznych, drgań lub grawitacji) impulsowe i grawitacyjne (transport po nienapędzanych obrotowych wałkach lub krążkach, lub zsuwniach) ślizgowe samotoki wózkowe wałkowe i krążkowe napędzane (transport poziomy po napędzanych wałkach lub krążkach) napędzane, z napędem indywidualnym napędzane, z napędem grupowym nienapędzane śrubowe (transport za pomocą obracającej się powierzchni śrubowej) poziome z obracającym się wałem poziome z obracającą się rurą pionowe wstrząsowe (inercyjne) (transport poprzez dragania rynny) wibracyjne skokowo-unoszące miotające (wyrzutniki) taśmowe talerzowe łopatkowe przenośniki z medium pośredniczącym (transport w strumieniu gazu lub cieczy) pneumatyczne (gazowe) ciśnieniowe fluidyzacyjne grawitacyjne (aeracyjne) hydrauliczne (cieczowe) otwarte zamknięte == Przypisy ==
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Przenośnik

Przenośnik

Przenośnik

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (TGW Mechanics GmbH).

Przenośnik – urządzenie transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze.

Podział przenośników[1]:

 • przenośniki cięgnowe (transport za pomocą cięgna)
  • taśmowe
   • stałe
   • przejezdne (samojezdne)
   • przenośne
   • obrotowe
   • przesuwne
  • członowe (na odpowiednich członach (płyty, koryta, wózki))
   • płytowe
   • korytowe
   • skrzynkowe
   • wałkowe
   • schodkowe
   • półkowe
   • kołyskowe
  • kubełkowe (transport w kubełkach połączonych cięgnem)
   • proste pionowe
   • proste pochyłe
   • okrężne przestrzenne
   • okrężne w jednej płaszczyźnie
  • zabierakowe (transport za pomocą zgarniaków, zgrzebłów, zaczepów)
   • zgrzebłowe
   • zgarniakowe
   • talerzowe
   • przesuwające (prętowe)
   • podłogowe
   • skokowe
  • podwieszone (ładunek zawieszony na zawieszkach)
   • niosące (jednotorowe)
   • ciągnące (dwutorowe)
   • ciągnąco-niosące
 • przenośniki bezcięgnowe (za pomocą innych niż cięgno elementów mechanicznych, drgań lub grawitacji)
  • impulsowe i grawitacyjne (transport po nienapędzanych obrotowych wałkach lub krążkach, lub zsuwniach)
   • ślizgowe
   • samotoki
   • wózkowe
  • wałkowe i krążkowe napędzane (transport poziomy po napędzanych wałkach lub krążkach)
   • napędzane, z napędem indywidualnym
   • napędzane, z napędem grupowym
   • nienapędzane
  • śrubowe (transport za pomocą obracającej się powierzchni śrubowej)
   • poziome z obracającym się wałem
   • poziome z obracającą się rurą
   • pionowe
  • wstrząsowe (inercyjne) (transport poprzez dragania rynny)
   • wibracyjne
   • skokowo-unoszące
  • miotające (wyrzutniki)
   • taśmowe
   • talerzowe
   • łopatkowe
 • przenośniki z medium pośredniczącym (transport w strumieniu gazu lub cieczy)
  • pneumatyczne (gazowe)
   • ciśnieniowe
   • fluidyzacyjne
   • grawitacyjne (aeracyjne)
  • hydrauliczne (cieczowe)
   • otwarte
   • zamknięte
 1. PN-ISO 2148:1998


This article uses material from the Wikipedia article "Przenośnik", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD