powered by CADENAS

Social Share

Kontaktron (9764 views - Electrical Engineering)

Kontaktron – łącznik elektryczny hermetyczny sterowany polem magnetycznym. Pierwsze kontaktrony pojawiły się na rynku w roku 1940 jako rozwinięcie przekaźnika. Kontaktron składa się z hermetycznej bańki szklanej, w której, w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni, zatopione są styki z materiału ferromagnetycznego. Pod wpływem odpowiednio ukierunkowanego zewnętrznego pola magnetycznego w stykach indukuje się własne pole magnetyczne, styki zaczynają się przyciągać i zwierają się. Aby polepszyć pracę styków i uzyskać stabilną charakterystykę pracy, końce styków pokrywa się – w zależności od przeznaczenia i warunków pracy – warstwą metalu szlachetnego: złotem, wolframem, rutenem czy rodem, lub powłokami mieszanymi. Istnieje także odmiana styków zwilżana rtęcią. Kontaktrony wysokonapięciowe najczęściej wykonywane są jako próżniowe. Można rozróżnić dwa typy kontaktronów ze względu na sposób podtrzymywania i zwalniania styków: nieremanencyjne – najpopularniejsze, potrzebują energii w postaci pola magnetycznego do podtrzymania jednego ze stanów; remanencyjne – zmieniają stan pod wpływem krótkiego impulsu pola o odwrotnej polaryzacji niż w poprzednim cyklu sterowania, a do podtrzymania stanu nie jest potrzebna energia. Ważną cechą jakościową kontaktronów jest ich czułość na pole magnetyczne wyrażana w amperozwojach (symbol AT). Typowe czułości ogólnie dostępnych kontaktronów wynoszą od 10 do 60 amperozwojów, przy czym niższa wartość odpowiada większej czułości. == Przypisy ==
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kontaktron

Kontaktron

Kontaktronłącznik elektryczny hermetyczny sterowany polem magnetycznym.

Pierwsze kontaktrony pojawiły się na rynku w roku 1940 jako rozwinięcie przekaźnika.

Kontaktron składa się z hermetycznej bańki szklanej, w której, w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni, zatopione są styki z materiału ferromagnetycznego. Pod wpływem odpowiednio ukierunkowanego zewnętrznego pola magnetycznego w stykach indukuje się własne pole magnetyczne, styki zaczynają się przyciągać i zwierają się[1].

Aby polepszyć pracę styków i uzyskać stabilną charakterystykę pracy, końce styków pokrywa się – w zależności od przeznaczenia i warunków pracy – warstwą metalu szlachetnego: złotem, wolframem, rutenem czy rodem, lub powłokami mieszanymi. Istnieje także odmiana styków zwilżana rtęcią.

Kontaktrony wysokonapięciowe najczęściej wykonywane są jako próżniowe.

Można rozróżnić dwa typy kontaktronów ze względu na sposób podtrzymywania i zwalniania styków:

  1. nieremanencyjne – najpopularniejsze, potrzebują energii w postaci pola magnetycznego do podtrzymania jednego ze stanów;
  2. remanencyjne – zmieniają stan pod wpływem krótkiego impulsu pola o odwrotnej polaryzacji niż w poprzednim cyklu sterowania, a do podtrzymania stanu nie jest potrzebna energia.

Ważną cechą jakościową kontaktronów jest ich czułość na pole magnetyczne wyrażana w amperozwojach (symbol AT). Typowe czułości ogólnie dostępnych kontaktronów wynoszą od 10 do 60 amperozwojów, przy czym niższa wartość odpowiada większej czułości.

  1. Krzysztof Pacholski, Elektryczne i elektroniczne wyposażenie samochodów – Cz. 1: Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2014, s. 124.


This article uses material from the Wikipedia article "Kontaktron", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced