powered by CADENAS

Social Share

Szarada (13880 views - Game & Play & Gamification)

Szarada – gatunek literatury stosowanej, zagadka w formie wiersza, w którym w różny sposób zostało zaszyfrowane jakieś zdanie lub wyraz. W szaradzie zwykłej sylaby zaszyfrowanego tekstu są oznaczone kolejno liczbami. Także synonim wszelkich rozrywek umysłowych. Występowała w formie szarady prasowej i odgrywanych na scenie tzw. żywych szarad (obecnie: kalambury) Szarada była popularną zabawą salonową, często stanowiła element flirtu. W Emmie Jane Austen pastor Elton daje wyraz swojemu zainteresowaniu jedną z bohaterek, dając jej ułożoną przez siebie szaradę, której rozwiązanie stanowi wyraz "konkury". Podobną scenę odnajdujemy między Lewinem a Kitty w Annie Kareninie Lwa Tołstoja. Historia szarady w Polsce i na świecie jest opisana w książce Krzysztofa Oleszczyka Szarada.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Szarada

Szarada

Zobacz też: Szarada − film z Carym Grantem i Audrey Hepburn.

Szarada – gatunek literatury stosowanej, zagadka w formie wiersza, w którym w różny sposób zostało zaszyfrowane jakieś zdanie lub wyraz. W szaradzie zwykłej sylaby zaszyfrowanego tekstu są oznaczone kolejno liczbami. Także synonim wszelkich rozrywek umysłowych.

Występowała w formie szarady prasowej i odgrywanych na scenie tzw. żywych szarad (obecnie: kalambury)

Szarada była popularną zabawą salonową, często stanowiła element flirtu. W Emmie Jane Austen pastor Elton daje wyraz swojemu zainteresowaniu jedną z bohaterek, dając jej ułożoną przez siebie szaradę, której rozwiązanie stanowi wyraz "konkury". Podobną scenę odnajdujemy między Lewinem a Kitty w Annie Kareninie Lwa Tołstoja.

Historia szarady w Polsce i na świecie jest opisana w książce Krzysztofa Oleszczyka Szarada.

Zobacz też

  • Symfozjusz - rzymski pisarz i poeta, autor "Enigm" - zbioru stu szarad heksametrycznych; uważany za twórcę tego gatunku literackiego


This article uses material from the Wikipedia article "Szarada", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank