powered by CADENAS

Social Share

Wieże Hanoi (26247 views - Game & Play & Gamification)

Wieże Hanoi – problem polegający na odbudowaniu, z zachowaniem kształtu, wieży z krążków o różnych średnicach (popularna dziecięca zabawka), przy czym podczas przekładania wolno się posługiwać buforem (reprezentowanym w tym przypadku przez dodatkowy słupek), jednak przy ogólnym założeniu, że nie wolno kłaść krążka o większej średnicy na mniejszy ani przekładać kilku krążków jednocześnie. Jest to przykład zadania, którego złożoność obliczeniowa wzrasta niezwykle szybko w miarę zwiększania parametru wejściowego, tj. liczby elementów wieży.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Wieże Hanoi

Wieże Hanoi

Wieże Hanoi

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (André Karwath aka Aka).

Wieże Hanoiproblem polegający na odbudowaniu, z zachowaniem kształtu, wieży z krążków o różnych średnicach (popularna dziecięca zabawka), przy czym podczas przekładania wolno się posługiwać buforem (reprezentowanym w tym przypadku przez dodatkowy słupek), jednak przy ogólnym założeniu, że nie wolno kłaść krążka o większej średnicy na mniejszy ani przekładać kilku krążków jednocześnie. Jest to przykład zadania, którego złożoność obliczeniowa wzrasta niezwykle szybko w miarę zwiększania parametru wejściowego, tj. liczby elementów wieży.

Pochodzenie

Zagadka Wież Hanoi powstała prawdopodobnie w Azji Wschodniej w XIX wieku lub wcześniej. Krążki były ceramiczne, produkowane w Chinach, Japonii i Wietnamie. Gra ta została sprowadzona na Zachód po raz pierwszy przez francuskiego matematyka Édouarda Lucasa w 1883 roku. Do sprzedawanego zestawu dołączona była tybetańska legenda, według której mnisi w świątyni Brahmy rozwiązują tę łamigłówkę dla 64 złotych krążków. Legenda mówi, że gdy mnisi zakończą zadanie, nastąpi koniec świata. Zakładając, że wykonują 1 ruch na sekundę, ułożenie wieży zajmie 264−1 = 18 446 744 073 709 551 615 (blisko 18 i pół tryliona) sekund, czyli około 584 miliardów lat. Dla porównania: Wszechświat ma około 13,7 mld lat.

Algorytm

Wieże Hanoi można łatwo rozwiązać za pomocą prostego algorytmu rekurencyjnego lub iteracyjnego.

 • Oznaczmy kolejne słupki literami A, B i C.
 • Niech n będzie liczbą krążków, które chcemy przenieść ze słupka A na słupek C posługując się słupkiem B jako buforem.

Rozwiązanie rekurencyjne

Algorytm rekurencyjny składa się z następujących kroków:

 1. przenieś (rekurencyjnie) n-1 krążków ze słupka A na słupek B posługując się słupkiem C,
 2. przenieś jeden krążek ze słupka A na słupek C,
 3. przenieś (rekurencyjnie) n-1 krążków ze słupka B na słupek C posługując się słupkiem A

Przykładowe implementacje

def hanoi(n, A, B, C):
  """słupki A, B, C są listami"""
  if n > 0:
    hanoi(n-1, A, C, B)
    C.insert(0, A.pop(0))
    hanoi(n-1, B, A, C)
defmodule Hanoi do

 # Jeśli brak krążków -> wszystko ok, nic nie trzeba robić
 def hanoi(0,_,_,_), do: :ok

 # Jeśli jeden krążek -> przełożyć na docelowy słupek
 def hanoi(1,a,_,c) do
  IO.puts "#{a}->#{c}"
 end

 # Więcej niż jeden -> rozwiąż rekurencyjnie
 def hanoi(n,a,b,c) do
  hanoi(n-1,a,c,b)
  hanoi(1,a,b,c)
  hanoi(n-1,b,a,c)
 end
 
end
#include <iostream>
using namespace std;

void hanoi(int n, char A, char B, char C)
{
 // przekłada n krążków z A korzystając z B na C
 if (n > 0)
 {
  hanoi(n-1, A, C, B);
  cout << A << " -> " << C << endl;
  hanoi(n-1, B, A, C);
 }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
 return 0;
}
using System;

namespace Hanoi
{
  public class WiezeHanoi
  {
    // przekłada n krążków z A, korzystając z B, na C
    static void Hanoi(int n, char A, char B, char C)
    {
      if(n > 0)
      {
        Hanoi(n - 1, A, C, B);
        Console.WriteLine("\t{0} -> {1}", A, C);
        Hanoi(n - 1, B, A, C);
      }
    }

    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Wieże Hanoi\n");
      Console.WriteLine("Algorytm przełożenia trzech krążków z wieży A na wieżę C z wykorzystaniem wieży B\n");
      Hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
      Console.WriteLine("Naciśnij dowolny klawisz...");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Algorytm rozwiązywania wież Hanoi jest klasycznym przykładem algorytmu rekurencyjnego używanego w nauczaniu informatyki.

Rozwiązanie iteracyjne[edytuj]

Algorytm iteracyjny składa się z następujących kroków:

 1. przenieś najmniejszy krążek na kolejny (*) słupek.
 2. wykonaj jedyny możliwy do wykonania ruch, nie zmieniając położenia krążka najmniejszego
 3. powtarzaj punkty 1 i 2, aż do odpowiedniego ułożenia wszystkich krążków.

(*) Kolejny słupek wyznaczamy w zależności od liczby krążków. Jeśli liczba krążków jest parzysta, kolejnym słupkiem jest ten po prawej stronie (gdy dojdziemy do słupka C w następnym ruchu używamy słupka A). Natomiast jeśli liczba krążków jest nieparzysta, kolejnym słupkiem jest ten po lewej stronie (gdy dojdziemy do słupka A w następnym ruchu używamy słupka C)

Najmniejsza liczba wymaganych ruchów[edytuj]

Równanie określające liczbę ruchów potrzebnych do rozwiązania problemu wież Hanoi dla n krążków:

Dowód[edytuj]

Łatwo pokazać, że :

 • w pierwszym kroku przekładamy n-1 krążków na jeden słupek (bez straty ogólności załóżmy, że jest to krążek nr 3) - wymaga to co najmniej L(n-1) ruchów
 • przekładamy n-ty krążek na drugi słupek - wymaga to jednego ruchu
 • przekładamy pozostałe krążki ze słupka 3. na n-ty krążek leżący na 2. słupku - wymaga to co najmniej L(n-1) ruchów

a więc .

Aby wykazać, że można przeprowadzić następujące rozumowanie:

Aby móc ruszyć n-ty krążek, trzeba najpierw zdjąć wszystkie leżące na nim krążki, tak by po ich zdjęciu jeden z słupków pozostał wolny (aby na jego "dno" mógł trafić n-ty krążek). A więc ze słupka 1 przekładamy krążki na słupek 3. Ponieważ aż do momentu gdy na drążku 1 pozostanie tylko n-ty krążek nie ma znaczenia czy rzeczywiście się on tam znajduje, a więc do tego momentu sytuacja upraszcza się do rozwiązania problemu wież Hanoi dla n-1 krążków (którego minimalna liczba ruchów wynosi L(n-1)). Na przełożenie krążka n-tego potrzeba co najmniej jeden ruch. Po jego przełożeniu znów potrzeba przełożyć krążki - jest to oczywiście znów sytuacja n-1 krążków (wymagająca co najmniej L(n-1) ruchów).

A więc

co w połączeniu z górnym ograniczeniem na L(n) daje równość

Postać jawna wzoru na liczbę ruchów[edytuj]

Powyższe równanie rekurencyjne można w łatwy sposób przekształcić do postaci jawnej, tj. nie korzystającej z rekursji:

Niech

Wtedy

jest to równanie określające ciąg geometryczny o ilorazie równym 2 takie, że

Po powrocie do otrzymujemy

Zastosowanie[edytuj]

Mimo swojego wieku łamigłówka jest stale tematem prac matematyków i znane są jej bardziej rozbudowane wersje np. z więcej niż trzema słupkami.

W psychologii łamigłówka ta jest jednym z testów na kojarzenie.

Zobacz też[edytuj]This article uses material from the Wikipedia article "Wieże Hanoi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank