powered by CADENAS

Social Share

Mendelew (18481 views - Periodic Table Of Elements)

Mendelew (Md, łac. mendelevium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwiska chemika Dmitrija Mendelejewa. Czasami w literaturze jest stosowany błędny symbol Mv. Pierwiastek otrzymano po raz pierwszy w 1955 r. pod kierunkiem Alberta Ghiorso z Berkeley w Kalifornii, USA bombardując 253Es cząstkami α. Jego barwa nie jest znana, ale najprawdopodobniej jest on srebrnoszary z metalicznym połyskiem. == Przypisy ==
Go to Article

Mendelew

Mendelew

Mendelew
ferm ← mendelew → nobel
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. mendelew, Md, 101
(łac. mendelevium)
Grupa, okres, blok –, 7, f
Stopień utlenienia II, III
Właściwości metaliczne aktynowiec
Masa atomowa 258,098r u[1]
Stan skupienia stały
Numer CAS 7440-11-1
PubChem 23943[2]

Mendelew (Md, łac. mendelevium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od nazwiska chemika Dmitrija Mendelejewa. Czasami w literaturze jest stosowany błędny symbol Mv.

Pierwiastek otrzymano po raz pierwszy w 1955 r. pod kierunkiem Alberta Ghiorso z Berkeley w Kalifornii, USA bombardując 253Es cząstkami α.

Jego barwa nie jest znana, ale najprawdopodobniej jest on srebrnoszary z metalicznym połyskiem.

Izotopy mendelewu
Izotop Okres połowicznego rozpadu Typ rozpadu
248Md 7 s α, w.e.
249Md 24 s α, w.e.
250Md 52 s α, w.e.
251Md 4 min α, w.e.
252Md 2,3 min α, w.e.
254Md 10 min α, w.e.
254mMd 28 min w.e.
255Md 27 min α, w.e.
256Md 76 min α, w.e.
257Md 5,2 h α, w.e.
258Md 56 dni α
258mMd 7 s w.e.
259Md 1,6 h bd
[3]


  1. Masa najstabilniejszego izotopu. Za: Standard atomic weights (2005), [w:] CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 1-7–1-8, ISBN 9780849304880.
  2. Mendelew (CID: 23943) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. A. Ghiorso, B. G. Harvey, G. R. Choppin, S. G. Thompson i inni. New Element Mendelevium, Atomic Number 101. „Physical Review”. 98. 5. s. 1518-1519. 


This article uses material from the Wikipedia article "Mendelew", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry