powered by CADENAS

Social Share

Ameryk (23951 views - Periodic Table Of Elements)

Ameryk (Am, łac. americium) – pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Jest odpowiednikiem europu w szeregu lantanowców. Nazwa pochodzi od nazwy kontynentu – Ameryki. Pierwiastek wytworzył w 1944 roku Glenn T. Seaborg i jego współpracownicy bombardując pluton przyspieszonymi cząstkami α: 238 U ( α , n ) 241 A m {\displaystyle {}^{238}U(\alpha ,n){}^{241}Am} .
Go to Article

Ameryk

Ameryk

Ameryk
pluton ← ameryk → kiur
Wygląd
srebrzysty

Widmo emisyjne ameryku
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. ameryk, Am, 95
(łac. americium)
Grupa, okres, blok –, 7, f
Stopień utlenienia III, IV, VI
Właściwości metaliczne aktynowiec
Masa atomowa 243,0614 u[2]
Stan skupienia stały
Gęstość 12000 kg/m³[1]
Temperatura topnienia 1176 °C[1]
Temperatura wrzenia 2011 °C[1]
Numer CAS 7440-35-9
PubChem 23966[3]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Ameryk (Am, łac. americium) – pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Jest odpowiednikiem europu w szeregu lantanowców. Nazwa pochodzi od nazwy kontynentuAmeryki. Pierwiastek wytworzył w 1944 roku Glenn T. Seaborg i jego współpracownicy bombardując pluton przyspieszonymi cząstkami α:.

Roztwory związków ameryku na różnych stopniach utlenienia
Am(III)
Am(IV)
Am(IV) i Am(VI)

Otrzymywanie

Pierwiastek ten nie występuje w przyrodzie. Na większą skalę jest produkowany w reaktorach jądrowych podczas bombardowania uranu (plutonu) neutronami i przejść beta, np.:

.

Otrzymane izotopy ameryku mają liczby masowe z zakresu od 237 do 246 (plus izomer jądrowy 242m). Wszystkie izotopy ameryku są promieniotwórcze. Dopuszczalna aktywność izotopu 241Am w organizmie człowieka wynosi 18 kBq, a narządami krytycznyminerki i kości[4].

Wykorzystanie

Izotop 241Am wykorzystywany jest w precyzyjnych urządzeniach pomiarowych i czujnikach dymu. Jest także wygodnym źródłem promieniowania γ (gamma) o energii 59,5 keV.

  1. a b c CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-46, ISBN 9781420090840.
  2. Masa najstabilniejszego izotopu. Za: Standard atomic weights (2005), [w:] CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 1-7–1-8, ISBN 9780849304880.
  3. Ameryk (CID: 23966) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  4. Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 8311067236. (pol.)


This article uses material from the Wikipedia article "Ameryk", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry