powered by CADENAS

Social Share

Tor (pierwiastek) (21424 views - Periodic Table Of Elements)

Tor (Th, łac. thorium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od imienia jednego z bogów nordyckich, Thora.
Go to Article

Tor (pierwiastek)

Tor (pierwiastek)

Tor
aktyn ← tor → protaktyn
Wygląd
srebrzystobiały
próbka toru o masie 0,1 g w ampułce wypełnionej argonem

Widmo emisyjne toru
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. tor, Th, 90
(łac. thorium)
Grupa, okres, blok –, 7, f
Stopień utlenienia IV
Właściwości metaliczne aktynowiec
Właściwości tlenków słabo zasadowe
Masa atomowa 232,0377(4)[a][1] u
Stan skupienia stały
Gęstość 11724 kg/m³
Temperatura topnienia 1755 °C
Temperatura wrzenia 4788 °C
Numer CAS 7440-29-1
PubChem 23960[2]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Tor (Th, łac. thorium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od imienia jednego z bogów nordyckich, Thora.

Charakterystyka

Tor jest pierwiastkiem promieniotwórczym i nie ma żadnego trwałego izotopu. Jego najtrwalszy i praktycznie jedyny izotop naturalny to 232Th o czasie połowicznego rozpadu ok. 14 mld lat. Ulega on rozpadowi α do 228Ra, dając początek tzw. szeregowi torowemu rozpadów promieniotwórczych. Ze względu na powolny rozpad, radioaktywność produktów wykorzystujących oczyszczony tor jest niewielka.

Jest błyszczącym i kowalnym metalem. Powoli reaguje z mocnymi kwasami nieorganicznymi, znacznie szybciej z wodą królewską. Występuje w związkach na IV stopniu utlenienia i swoimi właściwościami przypomina cyrkon, tytan oraz lantanowce. W roztworach o pH < 1 istnieją bezbarwne jony Th4+. Tworzy jeden tlenek: biały ThO2.

Występowanie

Tor występuje w skorupie ziemskiej w ilości 12 ppm, czyli około sześciokrotnie częściej niż uran. Jest to najpowszechniejszy na ziemi pierwiastek bez trwałych izotopów. Najważniejszym minerałem toru jest monacyt (Ca,La,Nd,Th)PO4. Tor występujący naturalnie składa się praktycznie wyłącznie z izotopu 232Th. W śladowych ilościach występuje jeszcze 5 izotopów toru, jako krótko żyjące produkty przemian jądrowych naturalnych szeregów promieniotwórczych. Noszą one nazwy zwyczajowe: 227Th – radioaktyn, 228Th – radiotor, 230Th – jon, 231Th – uran Y, 234Th – uran X1[3]. Spośród nich izotop 230 był uważany przez pewien czas za nowy pierwiastek i nadano mu nazwę jon (łac. ionium) i symbol Io[3][4].

Odkrycie

Tor został odkryty w roku 1829 przez szwedzkiego chemika Jönsa Jacoba Berzeliusa.[5]

Zastosowanie

Tor jest ważnym dodatkiem stopowym, zwiększającym wysokotemperaturową wytrzymałość metali (na przykład magnezu). Stosuje się go również w czujnikach fotoelektrycznych, jako dodatek stopowy (w ilości 2%), do „czerwonych” elektrod wolframowych stosowanych w metodzie spawania TIG. Tlenek toru znalazł zastosowanie w wysokogatunkowych soczewkach. Dwutlenek toru z dodatkiem 1% dwutlenku ceru stosowany był w tzw. koszulkach Auera stanowiących źródło światła w latarniach gazowych oraz domowych i turystycznych lampach gazowych. Obecnie z uwagi na możliwość skażenia promieniotwórczego pyłem z uszkodzonej koszulki zastąpiony nieradioaktywnymi związkami cyrkonu i itru.

Tor, podobnie jak uran i pluton, może być używany jako paliwo w reaktorach jądrowych. Jest potencjalnym kandydatem na paliwo jądrowe przyszłości, znacznie lepszym niż powszechnie stosowany uran. Jego zalety to:

  • w przeciwieństwie do cyklu uranowego, gdzie 98% paliwa nie ulega zużyciu (i tworzy kłopotliwe odpady radioaktywne), tor w niektórych typach reaktorów może zostać zużyty w całości, co eliminuje problem odpadów;
  • reaktor oparty na torze może z powodzeniem wykorzystywać odpady radioaktywne z tradycyjnych elektrowni uranowych;
  • produktem reaktora torowego jest 233U (powstający z 232Th w wyniku wychwytu neutronu i dwóch emisji β), izotop praktycznie nienadający się, w odróżnieniu od plutonu, do konstruowania broni atomowej.

Uwagi

  1. Liczba w nawiasie oznacza niepewność ostatniego podanego miejsca po przecinku.
  1. Standard Atomic Weights Revised v2 (ang.). IUPAC, 2013-09-24. [dostęp 2013-10-09].
  2. Tor (pierwiastek) (CID: 23960) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b tor. W: Encyklopedia techniki. Chemia. Warszawa: WNT, 1965.
  4. George B. Kauffman. The atomic weight of lead of radioactive origin: A confirmation of the concept of isotopy and the group displacement laws. Part I. „J. Chem. Educ.”. 59 (1), s. 3-8, 1982. DOI: 10.1021/ed059p3. 
  5. Robert E. Krebs, The History and Use of Our Earth's Chemical Elements: A Reference Guide, Greenwood Publishing Group, 2006, ISBN 9780313334382 [dostęp 2017-07-19] (ang.).

Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko: Chemia analityczna - 1 Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-01-13499-2. OCLC 749313943. (pol.)This article uses material from the Wikipedia article "Tor (pierwiastek)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry