powered by CADENAS

Social Share

Iterb (17424 views - Periodic Table Of Elements)

Iterb (Yb, łac. ytterbium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby, są to: erb, itr, iterb i terb. Został odkryty w 1878 r. przez Jean Charles Galissard de Marignaca.
Go to Article

Iterb

Iterb

Iterb
tul ← iterb → lutet
Wygląd
srebrzystobiały

Widmo emisyjne iterbu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. iterb, Yb, 70
(łac. ytterbium)
Grupa, okres, blok –, 6, f
Stopień utlenienia III, II
Właściwości metaliczne lantanowiec
Właściwości tlenków słabo zasadowe
Masa atomowa 173,045(10)[a][2] u
Stan skupienia stały
Gęstość 6965 kg/m³
Temperatura topnienia 824 °C
Temperatura wrzenia 1194 °C
Numer CAS 7440-64-4
PubChem 23992[3]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Iterb (Yb, łac. ytterbium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym.

Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby, są to: erb, itr, iterb i terb. Został odkryty w 1878 r. przez Jean Charles Galissard de Marignaca.

Właściwości

Iterb jest miękkim, kowalnym metalem o srebrzystym połysku. Występuje w dwóch odmianach alotropowych. Utlenia się na powietrzu, reaguje z wodą, rozpuszcza się w kwasach. Stosuje się go do produkcji ferrytów, dodawany jest do stopów glinu.

Występowanie

Iterb występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3,3 ppm. Najważniejszym minerałem iterbu jest monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Yb)PO4 – tzw. piasek monacytowy.

Uwagi

  1. Liczba w nawiasie oznacza niepewność ostatnich podanych miejsc po przecinku.
  1. Iterb (nr 466069) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-04].
  2. Standard Atomic Weight of Ytterbium Revised (ang.). Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, IUPAC, 2015-08-24. [dostęp 2017-07-26].
  3. Iterb (CID: 23992) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.


This article uses material from the Wikipedia article "Iterb", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry