powered by CADENAS

Social Share

Tennessine (26260 views - Periodic Table Of Elements)

Tennessine (Ts) – syntetyczny pierwiastek chemiczny, transuranowiec o liczbie atomowej 117. Został po raz pierwszy zsyntetyzowany w drugiej połowie 2009 roku w laboratorium w Dubnej w Rosji.
Go to Article

Tennessine

Tennessine

Tennessine
liwermor ← tennessine → oganesson
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. tennessine, Ts, 117
Grupa, okres, blok 17, 7, p
Masa atomowa 294 u (najbardziej stabilny izotop?)

Tennessine[a] (Ts) – syntetyczny pierwiastek chemiczny, transuranowiec o liczbie atomowej 117. Został po raz pierwszy zsyntetyzowany w drugiej połowie 2009 roku[1] w laboratorium w Dubnej w Rosji.


Badania

Obserwowane szeregi promieniotwórcze jąder 293Ts i 294Ts. Czarne liczby oznaczają dane eksperymentalne, niebieskie to przewidywania teoretyczne.

W lipcu 2009 w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Rosji rozpoczęto eksperyment mający na celu uzyskanie pierwiastka 117[2][3] przez reakcję syntezy:

4820Ca + 24997Bk297117Ts*294117Ts + 310n
4820Ca + 24997Bk297117Ts*293117Ts + 410n

Berkel użyty w tym eksperymencie został wytworzony w Oak Ridge National Laboratory w USA[4]. Informacja o powodzeniu syntezy ukazała się w kwietniu 2010 roku w czasopiśmie Physical Review Letters[5]. Wytworzone zostało 6 jąder dwóch izotopów pierwiastka 117, które uległy dalszym przemianom. Izotop 294Ts rozpadał się przez długi szereg przemian α, prowadzący do jądra 270Db, które uległo spontanicznemu rozszczepieniu. Szereg rozpadów nuklidu 293Ts był dwukrotnie krótszy. Przy okazji wytworzone zostało 11 nieznanych dotąd izotopów kilku innych pierwiastków superciężkich, bogatych w neutrony[6][7].

W 2012 roku zespołowi z Dubnej udało się powtórzyć eksperyment, co jest warunkiem koniecznym dla uznania odkrycia przez IUPAC[8]. Niezależne potwierdzenie wyników tego eksperymentu przyniosły badania międzynarodowego zespołu w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt, który wytworzył kolejne kilka jąder tego pierwiastka[9]

Nazwa

Przed zatwierdzeniem nazwy tego pierwiastka stosowano nazwę systematyczną wynikającą z liczby atomowej – ununseptium. 8 czerwca 2016 roku IUPAC zarekomendowała dla ununseptium nazwę tennessine (Ts). Nazwa ta została zaproponowana zgodnie z tradycją uhonorowania miejsca lub regionu geograficznego, gdzie dokonano odkrycia – w tym przypadku w Oak Ridge National Laboratory i Uniwersytet Vanderbilta w stanie Tennessee[10]. 28 listopada 2016 roku IUPAC zatwierdziła tę nazwę[11].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Tennessine", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry