powered by CADENAS

Social Share

Moscovium (19195 views - Periodic Table Of Elements)

Moscovium (Mc) – syntetyczny pierwiastek chemiczny, transuranowiec o liczbie atomowej 115. W układzie okresowym znajduje się w bloku p bezpośrednio pod bizmutem i bywał nazywany nieoficjalnie eka-bizmutem.
Go to Article

Moscovium

Moscovium

Moscovium
flerow ← moscovium → liwermor
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. moscovium, Mc, 115
Grupa, okres, blok 15, 7, p
Masa atomowa 289 u (najtrwalszy znany izotop)

Moscovium[a] (Mc) – syntetyczny pierwiastek chemiczny, transuranowiec o liczbie atomowej 115. W układzie okresowym znajduje się w bloku p bezpośrednio pod bizmutem i bywał nazywany nieoficjalnie eka-bizmutem.

Historia

1 lutego 2004 roku zespół złożony z naukowców Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej i amerykańskich naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory doniósł o wytworzeniu czterech atomów moscovium w wyniku bombardowania izotopu 243Am jonami 4820Ca:

4820Ca + 24395Am291115Mc*288115Mc + 3n

Atomy te uległy rozpadowi do nihonium w ciągu około 100 milisekund z emisją cząstek alfa[1].

W sierpniu 2013 pracujący w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt fizycy szwedzkiego Uniwersytetu w Lund potwierdzili wyniki eksperymentu przeprowadzonego 9 lat wcześniej w Dubnej[2].

Nazwa

Do listopada 2016 stosowano tymczasową nazwę systematyczną wynikającą z liczby atomowej – ununpentium. 8 czerwca 2016 roku IUPAC zarekomendowała dla tego pierwiastka nazwę moscovium, zgodnie z tradycją uhonorowania miejsca lub regionu geograficznego, gdzie dany pierwiastek został odkryty – w tym przypadku obwodu moskiewskiego, w którym znajduje się Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej[3]. 28 listopada 2016 roku IUPAC zatwierdziła tę nazwę[4].

Zobacz też

  • dubn – inny pierwiastek nazwany na cześć Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej


This article uses material from the Wikipedia article "Moscovium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry