powered by CADENAS

Social Share

Lantan (19748 views - Periodic Table Of Elements)

Lantan (La, łac. lanthanum) – pierwiastek chemiczny należący do bloku f w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od greckiego słowa lanthanein – ukrywać się. Został odkryty w 1839 roku przez Carla Gustawa Mosandera w zanieczyszczeniach tlenku ceru. IUPAC zalicza lantan do lantanowców, w podręcznikach spotyka się jednak często przypisanie lantanu do skandowców, a nie lantanowców.
Go to Article

Lantan

Lantan

Lantan

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

Ten artykuł dotyczy pierwiastka chemicznego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Lantan
bar ← lantan → cer
Wygląd
srebrzystobiały

Widmo emisyjne lantanu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. lantan, La, 57
(łac. lanthanum)
Grupa, okres, blok –, 6, f
Stopień utlenienia III
Właściwości metaliczne lantanowiec
Właściwości tlenków silnie zasadowe
Masa atomowa 138,90547(7)[a][2] u
Stan skupienia stały
Gęstość 6146 kg/m³
Temperatura topnienia 920 °C
Temperatura wrzenia 3457 °C
Numer CAS 7439-91-0
PubChem 23926[3]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Lantan (La, łac. lanthanum) – pierwiastek chemiczny należący do bloku f w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od greckiego słowa lanthanein – ukrywać się.

Został odkryty w 1839 roku przez Carla Gustawa Mosandera w zanieczyszczeniach tlenku ceru.

IUPAC zalicza lantan do lantanowców[4][5], w podręcznikach spotyka się jednak często przypisanie lantanu do skandowców, a nie lantanowców[6][7].

Charakterystyka

Lantan jest srebrzystobiałym metalem, jest miękki i kowalny. Utlenia się na powietrzu, rozkłada wodę, rozpuszcza się w kwasach z wyjątkiem stężonego kwasu siarkowego. Stosowany jest jako dodatek do stali, do stopów glinu i miedzi. Tlenek lantanu służy do wyrobu szkieł optycznych.

Występowanie

Lantan występuje w skorupie ziemskiej w ilości 32 ppm (wagowo). Najważniejszymi minerałami lantanu są:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Lantan", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry