powered by CADENAS

Social Share

Układ mechaniczny (8094 views - Mechanism & Kinematics)

Układ mechaniczny – system przetwarzania mocy, w którym występują siły oraz ruch. Jest to więc system złożony z elementów lub członów które oddziałują w oparciu o zasady mechaniki klasycznej, np.: zasady dynamiki Newtona, zasady mechaniki płynów, zasady termodynamiki, mechanikę ośrodków ciągłych itd.
Go to Article

Układ mechaniczny

Układ mechaniczny

Układ mechaniczny

Układ mechaniczny – system przetwarzania mocy, w którym występują siły oraz ruch.

Jest to więc system złożony z elementów lub członów które oddziałują w oparciu o zasady mechaniki klasycznej, np.: zasady dynamiki Newtona, zasady mechaniki płynów, zasady termodynamiki, mechanikę ośrodków ciągłych itd.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Układ mechaniczny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanism & Kinematics

3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation