powered by CADENAS

Social Share

Tellur (27577 views - Periodic Table Of Elements)

Tellur (Te, łac. tellurium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Ziemi – tellus.
Go to Article

Tellur

Tellur

Tellur
antymon ← tellur → jod
Wygląd
srebrzystoszary

Widmo emisyjne telluru
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. tellur, Te, 52
Grupa, okres, blok 16 (VIA), 5, p
Stopień utlenienia –II, –I, IV, VI[2]
Właściwości metaliczne półmetal
Właściwości tlenków średnio kwasowe
Masa atomowa 127,60(3) u[3][a]
Stan skupienia stały
Gęstość 6240 kg/m³
Temperatura topnienia 449,51 °C
Temperatura wrzenia 988 °C
Numer CAS 13494-80-9
PubChem 6327182[4]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Tellur (Te, łac. tellurium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Ziemitellus.

Charakterystyka

Kation tetratellurowy

Tellur w postaci krystalicznej jest srebrzystobiały, miękki i kruchy[5] (handlowo dostępny jest w postaci szarego proszku[6]). Jest półprzewodnikiem[5]. Reaguje ze stężonym kwasem azotowym tworząc kwas tellurawy (H
2
TeO
3
), w reakcji telluru z wodą królewską powstaje kwas tellurowy (H
2
TeO
4
). Ze stężonym gorącym kwasem siarkowym tellur reaguje tworząc roztwór o barwie czerwonej, zawierający kationy tetratellurowe Te2+
4
. Zabarwienie wynika z obecności 6 zdelokalizowanych elektronów π w płaskiej, kwadratowej strukturze kationów tetratellurowych. Kationy te pod wpływem wody hydrolizują z wydzieleniem czarnego osadu telluru.

Tworzy tellurki M
2
Te
, telluryny M
2
TeO
3
i tellurany M
2
TeO
4
(gdzie M – kation metalu jednowartościowego). Tellurowodór H
2
Te
jest nietrwałym, trującym gazem, o nieprzyjemnym zapachu. Pył i pary telluru działają szkodliwie przy ich wdychaniu, drażnią także oczy.

Występowanie

W skorupie ziemskiej występuje on w ilości 0,005 ppm. Minerałem tego pierwiastka jest np. telluryt (TeO
2
).

Odkrycie

Pierwiastek został odkryty w 1782 r. przez Franza-Josepha Müllera von Reichensteina.

Zastosowanie

Tellur używany jest przede wszystkim jako składnik stopów z żelazem, miedzią i ołowiem. Dodatek telluru powoduje, że stop jest łatwiejszy do obróbki.

Tellur jest również używany do produkcji półprzewodników.

Uwagi

  1. Wartość w nawiasie oznacza niepewność związaną z ostatnią cyfrą znaczącą. Znane są próbki geologiczne, w których pierwiastek ten ma skład izotopowy odbiegający od występującego w większości źródeł naturalnych. Masa atomowa pierwiastka w tych próbkach może więc różnić się od podanej w stopniu większym niż wskazana niepewność.
  1. Tellur (nr 264865) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-02].
  2. N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the elements. Oxford; New York: Pergamon Press, 1984, s. 893. ISBN 0-08-022057-6.
  3. Juris Meija i inni, Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 88 (3), 2016, s. 265–291, DOI10.1515/pac-2015-0305.
  4. Tellur (CID: 6327182) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  5. a b tellur, [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, Władysław Gajewski (red.), wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, s. 701, OCLC 33835352.
  6. Tellur (nr 264865) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  • Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko: Chemia analityczna. T. 1: Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301134992.


This article uses material from the Wikipedia article "Tellur", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry