powered by CADENAS

Social Share

Tlenek chromu(VI) (14581 views - Material Database)

Tlenek chromu(VI) (bezwodnik chromowy), CrO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym chrom występuje na VI stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej występuje w postaci ciemnoczerwonych, higroskopijnych kryształów, płatków lub proszku. Jego gęstość wynosi 2,7 g/cm³, a temperatura topnienia 196–197 °C. Powyżej tej temperatury jest lotny. Wrze z rozkładem w temperaturze około 250 °C. Z wodą daje kwas chromowy. Można go otrzymać w reakcji stężonego kwasu siarkowego ze stężonym roztworem dichromianu potasu lub sodu: K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + 2CrO3↓ + H2O Tlenek chromu(VI) ma charakter kwasowy. Dobrze rozpuszcza się w wodzie z wytworzeniem istniejącego tylko w roztworze żółtego kwasu chromowego. Rozpuszczony w małej ilości wody daje pomarańczowe polikwasy. Jest silnym utleniaczem. Reaguje z suchym amoniakiem według równania: 2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O Powoduje także łagodne utlenianie rozcieńczonego alkoholu: 2CrO3 + 3C2H5OH → Cr2O3 + 3CH3CHO + 3H2O Tlenek chromu(VI) jest silnie toksyczny. LD50 dla myszy wynosi 29 mg/kg. Działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, jak wszystkie związki chromu(VI) jest najprawdopodobniej rakotwórczy.
Go to Article

Tlenek chromu(VI)

Tlenek chromu(VI)

Tlenek chromu(VI)
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny CrO3
Masa molowa 99,99 g/mol
Wygląd rozpływające się, ciemnobrunatnoczerwone igły lub granulki[1]
Identyfikacja
Numer CAS 1333-82-0
PubChem 14915[2]
Podobne związki
Inne aniony CrS3, CrSe3
Inne kationy MoO3, WO3
Podobne związki CrO, Cr2O3, CrO2, CrO5
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Tlenek chromu(VI) (bezwodnik chromowy), CrO3nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym chrom występuje na VI stopniu utlenienia.

W temperaturze pokojowej występuje w postaci ciemnoczerwonych, higroskopijnych kryształów, płatków lub proszku. Jego gęstość wynosi 2,7 g/cm³, a temperatura topnienia 196–197 °C. Powyżej tej temperatury jest lotny. Wrze z rozkładem w temperaturze około 250 °C. Z wodą daje kwas chromowy.

Można go otrzymać w reakcji stężonego kwasu siarkowego ze stężonym roztworem dichromianu potasu lub sodu:

K2Cr2O7 + H2SO4K2SO4 + 2CrO3↓ + H2O

Tlenek chromu(VI) ma charakter kwasowy. Dobrze rozpuszcza się w wodzie z wytworzeniem istniejącego tylko w roztworze żółtego kwasu chromowego. Rozpuszczony w małej ilości wody daje pomarańczowe polikwasy.

Jest silnym utleniaczem. Reaguje z suchym amoniakiem według równania:

2CrO3 + 2NH3Cr2O3 + N2 + 3H2O

Powoduje także łagodne utlenianie rozcieńczonego alkoholu:

2CrO3 + 3C2H5OHCr2O3 + 3CH3CHO + 3H2O
Trójtlenek chromu produkcji brytyjskiej, lata 40.

Tlenek chromu(VI) jest silnie toksyczny. LD50 dla myszy wynosi 29 mg/kg. Działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, jak wszystkie związki chromu(VI) jest najprawdopodobniej rakotwórczy.

  1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. Tlenek chromu(VI) (CID: 14915) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c d e Tlenek chromu(VI) (ZVG: 2300) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2012-05-14].
  4. a b c d CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-59, ISBN 9781420090840.
  5. a b Tlenek chromu(VI) (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].
  6. Tlenek chromu(VI) (nr 675644) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-05-14].
  7. Tlenek chromu(VI) (nr 675644) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-05-14].


This article uses material from the Wikipedia article "Tlenek chromu(VI)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification