powered by CADENAS

Social Share

Mechanizm (28176 views - Mechanism & Kinematics)

Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, sił, sygnałów. Wiedza opisującą mechanizmy zawarta jest w: teorii mechanizmów i maszyn, inżynierii mechanicznej, inżynierii elektrycznej, inżynierii energetycznej, inżynierii elektronicznej. Słowo to również może opisywać sposób działania lub kolejność zjawisk (np. mechanizm finansowy, mechanizm krasowienia itp.). Według inżynierii mechanicznej, każdy mechanizm składa się z następujących elementów: baza (lub ostoja) – część mechanizmu, względem której odnosi się ruchy pozostałych elementów. W układzie odniesienia mechanizmu baza jest nieruchoma. człon czynny – bezpośrednio napędza mechanizm, pobierając energię z zewnątrz. człon bierny – odbiera energię i przekazuje ją na zewnątrz mechanizmu człony pośredniczące – elementy mechanizmu pośredniczące w przekazaniu ruchu z członu czynnego na bierny.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Mechanizm

Mechanizm

Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, sił, sygnałów[1].

Wiedza opisującą mechanizmy zawarta jest w: teorii mechanizmów i maszyn, inżynierii mechanicznej, inżynierii elektrycznej, inżynierii energetycznej, inżynierii elektronicznej.

Słowo to również może opisywać sposób działania lub kolejność zjawisk (np. mechanizm finansowy, mechanizm krasowienia itp.).

Według inżynierii mechanicznej, każdy mechanizm składa się z następujących elementów:

  • baza (lub ostoja) – część mechanizmu, względem której odnosi się ruchy pozostałych elementów. W układzie odniesienia mechanizmu baza jest nieruchoma.
  • człon czynny – bezpośrednio napędza mechanizm, pobierając energię z zewnątrz.
  • człon bierny – odbiera energię i przekazuje ją na zewnątrz mechanizmu
  • człony pośredniczące – elementy mechanizmu pośredniczące w przekazaniu ruchu z członu czynnego na bierny.

Rodzaje mechanizmów

Człony mogą mieć różne formy i spełniać różne funkcje, zwykle są to:

Elementy czynny, bierny i pośredniczące połączone są ze sobą za pomocą przegubów zwanych także parami kinematycznymi.

Mechanizm składa się z jednego lub więcej łańcuchów kinematycznych.

  1. Praca zbiorowa, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 540, ​ISBN 83-01-08730-7​.


This article uses material from the Wikipedia article "Mechanizm", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanism & Kinematics

3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation