powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pompa próżniowa (45042 views - Mechanical Engineering)

Pompa próżniowa, ekshaustor, ssawa – urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe. Najważniejszymi parametrami pomp próżniowych są: ciśnienie końcowe (najmniejsze ciśnienie jakie można uzyskać taką pompą), szybkość pompowania oraz zależność tej szybkości od ciśnienia, wydajność (mierzona zwykle w m3 wypompowywanego gazu w jednostce czasu). Ważnym wyróżnikiem pompy jest maksymalne ciśnienie jakie może panować na wylocie pompy. Ze względu na to ciśnienie pompy można podzielić na: pracujące przy ciśnieniu atmosferycznym, pompy wymagające uzyskania próżni wstępnej.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Pompa próżniowa

Pompa próżniowa

Pompa próżniowa, ekshaustor, ssawa – urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe.

Najważniejszymi parametrami pomp próżniowych są:

 • ciśnienie końcowe (najmniejsze ciśnienie jakie można uzyskać taką pompą),
 • szybkość pompowania oraz zależność tej szybkości od ciśnienia,
 • wydajność (mierzona zwykle w m3 wypompowywanego gazu w jednostce czasu).

Ważnym wyróżnikiem pompy jest maksymalne ciśnienie jakie może panować na wylocie pompy. Ze względu na to ciśnienie pompy można podzielić na:

 • pracujące przy ciśnieniu atmosferycznym,
 • pompy wymagające uzyskania próżni wstępnej.

Klasyfikacja pomp próżniowych


Klasyfikacja pomp próżniowych ze względu na metodę ich działania.

 1. Pompy obrotowe (rotacyjne)
 2. Pompy z medium porywającym
  • Pompy strumieniowe
   • Pompy strumieniowe cieczowe
   • Pompy strumieniowe parowe
    • Pompy strumieniowe parowe wodne
    • Pompy strumieniowe parowe rtęciowe
    • Pompy strumieniowe parowe olejowe (booster)
  • Pompy dyfuzyjne
   • nie frakcjonujące
    • Pompy dyfuzyjne rtęciowe
    • Pompy dyfuzyjne olejowe
   • frakcjonujące i półfrakcjonujące
    • Pompy dyfuzyjne olejowe
 3. Pompy kondensacyjne
  • kondensujace w fazę płynną
   • Skraplacz (kondenser)
  • kondensujące w fazę stałą
 4. Pompy pułapkowe
  • ze stale regenerowalną powierzchnią łapiacą
   • Pompy jonowe
   • Pompy sublimacyjne
    • Pompy sublimacyjne tytanowe (TSP)
     • Pompy sublimacyjno-pułapkowe
  • ze środkiem absorbujacym (np. regenerowalnym termicznie NEG)

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Pompa próżniowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD