powered by CADENAS

Social Share

Złącze (elektronika) (44229 views - Electrical Engineering)

Złącze elektroniczne (ang. connector) – zespół połączeniowy składający się z wtyku i gniazda. Umożliwia szybkie i bezproblemowe łączenie i rozłączanie dwóch lub więcej obwodów elektronicznych poprzez wetknięcie wtyku do gniazda. Złącze może służyć do przedłużenia linii przez połączenie ze sobą dwóch przewodów. Złącze może być jedno- lub wielostykowe. Potocznie terminem „złącze” często określane jest samo gniazdo (np. złącze procesora, złącze drukarki).
Go to Article

Złącze (elektronika)

Złącze (elektronika)

Złącze elektroniczne (ang. connector) – zespół połączeniowy składający się z wtyku i gniazda. Umożliwia szybkie i bezproblemowe łączenie i rozłączanie dwóch lub więcej obwodów elektronicznych poprzez wetknięcie wtyku do gniazda. Złącze może służyć do przedłużenia linii przez połączenie ze sobą dwóch przewodów. Złącze może być jedno- lub wielostykowe. Potocznie terminem „złącze” często określane jest samo gniazdo (np. złącze procesora, złącze drukarki).

Budowa

Parametry fizyczne

Konstrukcja złącz elektronicznych bywa bardzo różna. W większości przypadków mamy jednak do czynienia z taką ich budową, w której po połączeniu wtyk lub jego styki mieszczą się w gnieździe. Dla ułatwienia określania strony złącza stosuje się odniesienia do budowy anatomicznej narządów płciowych – gniazda i wtyki określa się jako męskie (ang. male) i żeńskie (ang. female). Zarówno gniazdo, jak i wtyk, mogą być męskie lub żeńskie, czyli piny mogą się znajdować we wtyku lub w gnieździe i analogicznie otwory będą znajdować się w gnieździe lub wtyku. Równolegle stosowane jest też odmienna nomenklatura zgodnie z którą część złącza posiadająca styki w postaci pinów/bolców nazywana jest wtykiem, zaś część posiadająca styki w postaci otworów (gniazd), nazywana jest gniazdem. Zgodnie z tą terminologią złącze męskie montowane do obudowy nazywane jest wtykiem do obudowy, zaś złącze żeńskie na kablu, nazywane jest gniazdem na kabel. W takim przypadku styki wtyku zawsze są wkładane w otwory gniazda, nawet jeżeli obydwa złącze zamontowane są na kablach. Zatem "gniazdo na kabel" jest tożsame z "wtykiem żeńskim", zaś "wtyk do obudowy" z "gniazdem męskim".

Wtyk męski i pasujące do niego gniazdo typu żeńskiego
Wtyk męski
(widoczne 15 pinów)
Gniazdo żeńskie
(widoczne 15 otworów)
Wtyk żeński i pasujące do niego gniazdo typu męskiego
Wtyk żeński
(widoczne 9 otworów)
Gniazdo męskie
(widoczne 9 pinów)

Parametry elektroniczne

Idealne złącze to takie, którego impedancja styków jest zbliżona do zera, a izolacji dąży do nieskończoności. Złącza elektroniczne pracują w niskim zakresie napięć (od około 1 do kilkudziesięciu woltów).

Zastosowania

 • połączenia analogowe,
  • sygnałowe audio,
   • monofoniczne,
   • stereofoniczne,
  • sygnałowe wideo,
   • kompozytowe,
   • RGB,
  • antenowe,
 • połączenia cyfrowe,
  • sygnałowe audio,
   • stereo,
   • wielokanałowe,
  • sygnałowe wideo,
  • lokalnej transmisja danych,
  • sieciowe.

Rodzaje

Istnieją setki typów różnych złącz elektronicznych. Zaliczyć do nich możemy gniazda (ang. socket), szczeliny (ang. slot) oraz różnego rodzaju zakończenia przewodów.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Złącze (elektronika)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced