powered by CADENAS

Social Share

Wpust czółenkowy (30264 views - Mechanical Engineering)

Wpust czółenkowy (wpust Woodruffa) – to element połączenia wpustowego w kształcie odcina koła, służący do połączenia piasty z wałem. Wpusty Woodruffa stosuje się zarówno w złączach walcowych jak i stożkowych, ale zwykle nieprzekraczających średnicy 40 mm. Wykonuje się je najczęściej z pręta ciągnionego ze stali konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia St5 lub St7. Wyróżnia się dwie postaci wpustów czółenkowych : normalną ściętą Czasem stosuje się wpusty czółenkowe jako kliny wpuszczane[potrzebny przypis].
Go to Article

Wpust czółenkowy

Wpust czółenkowy

Wpust czółenkowy (wpust Woodruffa) – to element połączenia wpustowego w kształcie odcina koła, służący do połączenia piasty z wałem. Wpusty Woodruffa stosuje się zarówno w złączach walcowych jak i stożkowych, ale zwykle nieprzekraczających średnicy 40 mm. Wykonuje się je najczęściej z pręta ciągnionego ze stali konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia St5 lub St7.

Wyróżnia się dwie postaci wpustów czółenkowych [1]:

  • normalną
  • ściętą

Czasem stosuje się wpusty czółenkowe jako kliny wpuszczane[potrzebny przypis].

Normalizacja

Wymiary wpustów czółenkowych, jak i rowków pod nie, są zawarte m.in. w:

  • PN-88/M-85008[1]
  • ISO 3912
  • UNI 6604 B
  • DIN 6888
Według polskiej normy wpusty powinno się oznaczać poprzez podanie szerokości b i wysokości h rozdzielonych znakiem x. Dodatkowo, w przypadku wpustów ściętych, należy po nazwie, a przed wymiarami dodać literę S np.[1]:
WPUST CZÓŁENKOWY S 6x8 PN-88/M-85008


Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Wpust czółenkowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD