powered by CADENAS

Social Share

Nomenklatura scalona (2092 views - Classification & Specification)

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN), Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów. Jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nadzór nad CN sprawuje Komisja Europejska. Nomenklaturę scaloną określają przepisy: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2657/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Na terytorium Polski stosuje się 99 działów nomenklatury scalonej.
Go to Article

Nomenklatura scalona

Nomenklatura scalona

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN), Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów.

Jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nadzór nad CN sprawuje Komisja Europejska. Nomenklaturę scaloną określają przepisy: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2657/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Na terytorium Polski stosuje się 99 działów nomenklatury scalonej.

Powiązania Nomenklatury scalonej z klasyfikacjami międzynarodowymi i polskimi

Nomenklatura scalona jest powiązana m.in. z NACE, PKD i PKWiU.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Nomenklatura scalona", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Classification & Specification

eclass, ecl@ss, cobie,cibse, unspsc, ominclass, uniclass, taric number