powered by CADENAS

Social Share

Statek wodny (23366 views - Transportation - Air Water Earth)

Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.
Go to Article

Statek wodny

Statek wodny

Statek wodny

Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.

Definicja

Definicja statku wodnego jest bardzo ogólna – spełnia ją nawet dłubanka i kajak, ale dryfująca tratwa już nie[potrzebny przypis][1]. Określenie to obejmuje także wszelkiego rodzaju barki, żurawie pływające i inne pływające urządzenia przeładunkowe, doki pływające, gdy są holowane lub gdy poruszają się za pomocą własnego napędu, pogłębiarki, pływające platformy wiertnicze i inne urządzenia pływające. Zwyczajowo statkami nazywa się jednostki służące do komercyjnego przewozu towarów i ludzi, łamania lodu, badań naukowych, itp. Udokumentowane użycie w polszczyźnie ok. 1612[2], 1625[3].

Rodzaje statków

Podział ze względu na wykorzystywane akweny

Podstawowy podział wyróżnia statki śródlądowe i morskie.

Podział ze względu na zanurzenie

Statki wodne dzieli się na statki nawodne, których siła wyporu wody jest zawsze większa od ich ciężaru całkowitego (własnego i ładunku), oraz statki podwodne, które mogą czasowo zanurzać się całkowicie pod powierzchnię wody na wybraną głębokość poprzez regulację ciężaru statku za pomocą napełniania wodą lub opróżniania zbiorników balastowych.

Podział ze względu na napęd

Ze względu na rodzaj napędu, statki wodne dzieli się na:

Podział ze względu na liczbę kadłubów

Ze względu na liczbę kadłubów statki dzieli się na:

Podział ze względu na charakter pracy

Ze względu na charakter pracy statki dzieli się na:

  • statki handlowe
  • statki zaopatrzenia
  • statki służb państwowych
  • statki służb portowych
  • "statki" wojenne – okręty wojenne
  • statki sportowe i inne
  • statki pasażerskie.

Cywilne i wojskowe

Ponadto statki wodne dzieli się na statki cywilne, zwane po prostu statkami, oraz jednostki wojenne, czyli okręty[potrzebny przypis]. Jednak okrętownictwem nazywa się ogólnie cały dział techniki dotyczący budowy statków, a także większości innych jednostek pływających.

  1. PWN http://web.archive.org/web/20120614073209/http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3979246/statek-wodny.html
  2. Stanisław Żółkiewski: Początek i progres wojny moskiewskiej. 1612, s. 33. [dostęp 2012-08-16]. Cytat: ...ku górze rzeką Moskwą statki ze zbożem i różnemi potrzebami przypłynęły.. (pol.)
  3. hasło statek [w:] Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku (pol.). PAN Instytut Języka Polskiego. [dostęp 2012-08-16].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Statek wodny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht