powered by CADENAS

Social Share

Kształtka (17271 views - Plant Design / Ship Yard)

Kształtka - gotowy element mechanizmu, urządzenia lub prefabrykat o kształcie niewymagającym dalszej obróbki mechanicznej lub chemicznej. Kształtki - zwykle w zależności od stosowanego materiału i zastosowania - otrzymuje się w procesach odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wtrysku i in. Kształtki wykorzystywane są w wielu dziedzinach techniki, między innymi: kształtki mosiężne, miedziane, żeliwne i plastikowe - w hydraulice do montowania instalacji wodnych i w pneumatyce do instalacji gazowych oraz systemach wentylacyjnych (kominowych lub nawiewnych); kształtki stalowe (półfabrykaty) - do montowania konstrukcji nośnych; kształtki styropianowe - do izolacji termicznej; kształtki ścierne - do obróbki ściernej, kształtki ceglane - do tradycyjnego budowania.
Go to Article

Kształtka

Kształtka

Kształtka - gotowy element mechanizmu, urządzenia lub prefabrykat o kształcie niewymagającym dalszej obróbki mechanicznej lub chemicznej. Kształtki - zwykle w zależności od stosowanego materiału i zastosowania - otrzymuje się w procesach odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wtrysku i in.

Kształtki wykorzystywane są w wielu dziedzinach techniki, między innymi:

Przykłady kształtek hydraulicznych

kształtki z PVC


This article uses material from the Wikipedia article "Kształtka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign