powered by CADENAS

Social Share

Czujnik indukcyjny (14844 views - Mechanical Engineering)

Czujnik indukcyjny – element automatyki przemysłowej reagujący na zbliżanie do jego powierzchni aktywnej (pola czujnika) metalu.
Go to Article

Czujnik indukcyjny

Czujnik indukcyjny

Czujnik indukcyjny – element automatyki przemysłowej reagujący na zbliżanie do jego powierzchni aktywnej (pola czujnika) metalu.

Zasada działania

Czujnik indukcyjny działa na zasadzie zmiany swojego pola elektromagnetycznego wskutek przemieszczania metalowego elementu. Zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez czujnik wzbudza w przewodniku Prąd wirowy oraz jeżeli jest ferromagnetykiem, to magnesuje go. Oba zjawiska wpływają na zmianę parametrów drgań, zmniejszając w ten sposób amplitudę lub częstotliwość drgań, zmiana ta jest rozpoznawana przez demodulator, następnie jeżeli czujnik ma wyjście cyfrowe, sygnał jest kształtowany przez przerzutnik. Czujniki indukcyjne mogą być zasilane prądem stałym lub prądem przemiennym.

Sygnały wyjściowe

W zależności od modelu, czujniki indukcyjne posiadają różne obwody wyjściowe zapewniające różne sygnały użyteczne.
Typy obwodów wyjściowych:

 • Czujniki indukcyjne z wyjściem dwustanowym:
  • bezpotencjałowym, obwód stanowi styk przełączany, gdy czujnik zostaje zainicjowany,
  • PNP – czujnik zainicjowany wystawia na wyjściu stan wysoki bliski jego napięciu zasilania
  • NPN – czujnik zainicjowany wystawia na wyjściu stan niski 0 V
 • Czujniki indukcyjne z wyjściem analogowym
  • 0;4..20 mA – czujnik zainicjowany wystawia na wyjściu sygnał w zakresie 0..20 mA lub 4..20 mA w zależności od odległości inicjatora od czujnika
  • 0..10 V – czujnik zainicjowany wystawia na wyjściu sygnał w zakresie 0..10 V w zależności od odległości inicjatora od czujnika

Dla czujników dwustanowych dodatkowo rozróżnia się 2 rodzaje wyjść:

 • NO (Normal Open - Normalnie otwarty) - czujnik wystawia swój stan aktywny na wyjściu, gdy zostanie pobudzony (czujnik zbliżony do metalu)
 • NC (Normal Close - Normalnie zamknięty) - czujnik wystawia swój stan aktywny na wyjściu, gdy nie zostanie pobudzony(czujnik oddalony od metalu)

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Czujnik indukcyjny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD