powered by CADENAS

Social Share

SAP ERP (5945 views - ERP Dictionary)

SAP ERP (do 2007 jako MySAP ERP) – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez SAP, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż. System jest następcą pakietu SAP R/3.
Go to Article

SAP ERP

SAP ERP

SAP ERP
SAP ERP
ERP

Logo programu

Interfejs programu
Autor SAP SE
Język programowania ABAP
Aktualna wersja stabilna ECC 6.0
Strona internetowa

SAP ERP (do 2007 jako MySAP ERP) – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez SAP, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż[1]. System jest następcą pakietu SAP R/3.

Moduły i komponenty

Moduły wchodzące w skład systemu to:

Finanse

(ang.: Financials)

 • FI: Rachunkowość Finansowa (Financial Accounting)
  • FI-GL: Księga Główna (General Ledger Accounting)
  • FI-AP: Rozrachunki z Dostawcami (Accounts Payable)
  • FI-AR: Rozrachunki z Odbiorcami (Accounts Receivable)
  • FI-BL: (Bank Accounting)
  • FI-AA: Majątek Trwały (Asset Accounting)
  • FI-CA: (Contract Accounting)
  • FI-LC: Konsolidacja (Legal Consolidation)
  • FI-SL: (Special Purpose Ledger)
  • FI-TV: (Travel Management)
 • CO: Controlling
  • CO-OM: (Overhead Cost Management)
  • CO-PC: (Product Costing)
  • CO-OM-CEL: (Cost Element Ledger)
  • CO-OM-CCA: Analiza miejsc powstawania kosztów (Cost Center Accounting)
  • CO-OM-OPA: (Overhead Orders and Projects Accounting)
  • CO-PA: Analiza zyskowności (Profitability Analysis)
  • EC-PCA: Controlling Przedsiębiorstwa, Analiza centrów zysków (Enterprise Controlling, Profit Center Accounting)
  • EC-CS: (Enterprise Controlling, Consolidation System)

Human Capital Management

(Human Capital Management – HCM)

 • PA: Administracja Kadrami (Personnel Management)
 • PT: Zarządzanie Czasem Pracy (Personnel Time Management)
 • PY: Lista Płac (Payroll)
 • PE: (Training and Event Management)
 • PD: Planowanie i Rozwój Kadr (Personnel Development)
 • CP: (Cost Planning)

Logistyka[edytuj]

(ang.: Logistics)

 • MM: Gospodarka Materiałowa (Materials Management)
 • PP: Planowanie Produkcji (Production Planning and Control)
  • MRP II; Advanced Planner & Optimizer (APO)
 • PM: Utrzymanie Ruchu (Plant Maintenance)
 • SD: Sprzedaż i Dystrybucja (Sales and Distribution)
 • LE: (Logistics Execution)
 • EHS: (Environment, Health & Safety)
 • CS: (Obsługa Klientów Customer Service)
 • QM: Zarządzanie Jakością (Quality Management)
 • LO: (Logistics – General)
 • PLM: Product Lifecycle Management
 • PS: System Projektowy (Project System)
 • WM: Gospodarka Magazynowa (Warehouse Management)

Cross applications[edytuj]

(ang. cross applications)

 • IS: Rozwiązania branżowe (ang.: Industry solutions)
 • WF: Przepływy Robocze (ang.: Workflow)

Rozwiązania branżowe[edytuj]

(ang.: Industry solutions)

 • IS-A: Branża samochodowa (Automotive)
 • IS-AD: Branża kosmiczna i obronna (Aerospace & Defense)
 • IS-AFS: (Apparel and Footwear)
 • IS-BEV: (Beverage),
 • IS-DFPS: (Defense Forces & Public Security)
 • IS-H: Opieka zdrowotna (Healthcare)
 • IS-HER: Szkolnictwo wyższe i badania naukowe (Higher Education & Research)
 • IS-HMED: (Clinical System)
 • IS-M: Media: (Media)
 • IS-M/AM: (Media/Advertisement & Media-Sales)
 • IS-M/SD: (Media/Sales & Distribution)
 • IS-OIL: Branża paliwowa (Oil & Gas)
 • IS-R: (Retail)
 • IS-RE: (Real Estate)
 • IS-PS: Sektor publiczny (Public Sector)
 • IS-T: Telekomunikacja (Telecommunications)
 • IS-U: Przedsiębiorstwa komunalne (Utilities)

Edycje[edytuj]

(ang.: Releases)

 • SAP R/1 System RF: 1972
 • SAP R/2 Mainframe System: 1979
 • SAP R/3 Enterprise Edition 1.0 A: lipiec 1992
 • SAP R/3 Enterprise Edition 2.0: 1993
 • SAP R/3 Enterprise Edition 3.0: 1995
 • SAP R/3 Enterprise Edition 4.0B: czerwiec 1998
 • SAP R/3 Enterprise Edition 4.3
 • SAP R/3 Enterprise Edition 4.5B: marzec 1999
 • SAP R/3 Enterprise Edition 4.6C: kwiecień 2001
 • SAP R/3 Enterprise Edition 4.6F
 • SAP R/3 Enterprise Edition 4.7: 2003
 • SAP ERP Central Component (ECC) 5.0: 2004
 • SAP ERP Central Component (ECC) 6.0: październik 2005
  • SAP enhancement package 1 for SAP ERP 6.0: grudzień 2006
  • SAP enhancement package 2 for SAP ERP 6.0: lipiec 2007
  • SAP enhancement package 3 for SAP ERP 6.0
  • SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0
  • SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0: czerwiec 2010
  • SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0: czerwiec 2012
  • SAP enhancement package 7 for SAP ERP 6.0: 2013
  • SAP enhancement package 8 for SAP ERP 6.0: 2016
 • SAP S/4 Simple Suite for HANA: luty 2015 (użytkowanie możliwe tylko na platformie SAP HANA)
 1. SAP ERP. Computerworld Polska. [dostęp 2012-02-14].
 • Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko: SAP. Zrozumieć system ERP. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. ISBN 978-83-01-16737-0.

Linki zewnętrzne[edytuj]This article uses material from the Wikipedia article "SAP ERP", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

ERP Dictionary

procurement,maverick buying,sourcing,resource,planing,enterprise company