powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Morgensztern (15478 views - History & Epochal Times)

Morgensztern, kropacz (pot. „gwiazda poranna”, „gwiazda zaranna”, z niem. Morgenstern) – typ broni obuchowej (dokładniej obuchowo-kłującej), rodzaj wekiery, okutej maczugi o głowicy nabitej żelaznymi kolcami w kształcie gwiazdy (stąd nazwa). Stylisko miało różną długość, różna też była jakość wykonania – od najprostszych drewnianych, z gwoździami nabitymi przez zwykłego kowala, po świetnie wykonane egzemplarze pochodzące z warsztatów zawodowych wytwórców broni. W powszechnym użyciu od XIV do XVI wieku. Była używana głównie w oddziałach plebejskich i chłopskich (szczególnie u husytów) zarówno przez piechotę, jak i rycerstwo. Znajdowała się czasem na wyposażeniu arsenałów miejskich (Szwajcaria). Nazwy morgensztern często niepoprawnie używa się na określenie kiścienia. Nazwa „gwiazda poranna” (jako typ broni) funkcjonuje w języku polskim stosunkowo od niedawna, pojawiła się głównie za sprawą obcojęzycznej literatury fantasy oraz gier fabularnych. Z tego powodu w polskich tekstach często można się spotkać z niemiecką lub angielską wersją tej nazwy, a także z różnymi, często błędnymi, jej definicjami.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Morgensztern

Morgensztern

Morgensztern
Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „kropacz”. Zobacz też: Kropacz – herb szlachecki.

Morgensztern, kropacz (pot. „gwiazda poranna”, „gwiazda zaranna”, z niem. Morgenstern) – typ broni obuchowej (dokładniej obuchowo-kłującej), rodzaj wekiery, okutej maczugi o głowicy nabitej żelaznymi kolcami w kształcie gwiazdy (stąd nazwa). Stylisko miało różną długość, różna też była jakość wykonania – od najprostszych drewnianych, z gwoździami nabitymi przez zwykłego kowala, po świetnie wykonane egzemplarze pochodzące z warsztatów zawodowych wytwórców broni.

W powszechnym użyciu od XIV do XVI wieku. Była używana głównie w oddziałach plebejskich i chłopskich (szczególnie u husytów) zarówno przez piechotę, jak i rycerstwo. Znajdowała się czasem na wyposażeniu arsenałów miejskich (Szwajcaria).

Nazwy morgensztern często niepoprawnie używa się na określenie kiścienia. Nazwa „gwiazda poranna” (jako typ broni) funkcjonuje w języku polskim stosunkowo od niedawna, pojawiła się głównie za sprawą obcojęzycznej literatury fantasy oraz gier fabularnych. Z tego powodu w polskich tekstach często można się spotkać z niemiecką lub angielską wersją tej nazwy, a także z różnymi, często błędnymi, jej definicjami.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Morgensztern", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age