powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Broń (12625 views - History & Epochal Times)

Broń – termin występuje w dwóch znaczeniach: 1: Zbiór rzeczy materialnych, stanowiących przedmioty do walki zbrojnej zaczepnej lub obronnej (broń wojskowa), polowania na zwierzynę (broń myśliwska), a także rywalizacji sportowej (broń sportowa). Nie jest możliwe ustalenie precyzyjnej definicji broni w tym znaczeniu. 2: Termin oznaczający rodzaj wojsk, np. broń pancerna.Definicja broni nie została do dziś ustalona i wymyka się próbom jednoznacznego określenia. Łatwiej natomiast definiowalne jest pojęcie "systemu broni", który tworzy kombinacja broni oraz wyposażenia używanego do dostarczenia jej destrukcyjnej siły do celu. System broni składa się z: rzeczy, które wykrywają, lokalizują lub identyfikują cel; rzeczy, które nakierowują lub nacelowują obiekt dostarczany do celu; rzeczy, które dostarczają lub zapoczątkowują dostarczanie obiektu do jego celu; rzeczy, które niszczą cel przy kontakcie z nim lub gdy znajdują się w jego pobliżu.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Broń

Broń

Broń – termin występuje w dwóch znaczeniach:

Definicja broni nie została do dziś ustalona i wymyka się próbom jednoznacznego określenia[1]. Łatwiej natomiast definiowalne jest pojęcie "systemu broni", który tworzy kombinacja broni oraz wyposażenia używanego do dostarczenia jej destrukcyjnej siły do celu[2]. System broni składa się z:

  1. rzeczy, które wykrywają, lokalizują lub identyfikują cel;
  2. rzeczy, które nakierowują lub nacelowują obiekt dostarczany do celu;
  3. rzeczy, które dostarczają lub zapoczątkowują dostarczanie obiektu do jego celu;
  4. rzeczy, które niszczą cel przy kontakcie z nim lub gdy znajdują się w jego pobliżu.

Podział broni rozumianej w tym pierwszym znaczeniu

Ze względu na przeznaczenie

Ze względu na rodzaj

Nowe rodzaje broni

Prowadzone są badania nad nowymi rodzajami broni np. laserową (zob.laser), innymi broniami energetycznymi, działami magnetycznymi, bronią wykorzystującą impuls elektromagnetyczny (EMP), środkami walki elektronicznej (WRE, ang. EW) itd. Rozwijane są projekty robotów bojowych.[potrzebny przypis]

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Broń", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age