powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ferie (8997 views - Entertainment)

Pojęcie ferie ma następujące znaczenia: ferie (łac. feriae) – starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych obrzędom religijnym dla któregoś z bóstw; włoskiego sformułowania ferie używa się również w odniesieniu do "wakacji sądowych" (vacatio legis); współcześnie pojęcia tego używa się w odniesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej.Terminy ferii dla uczniów szkół w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Poniżej przedstawiono terminy wakacji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (inne terminy dotyczą uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych) w Polsce: zimowa przerwa świąteczna: od 22 (jeśli jest poniedziałkiem) lub od 23 grudnia, czyli jednego lub dwu dni przed Wigilią, do 31 grudnia włącznie (ponieważ jednak 1 stycznia jest dniem wolnym – tak naprawdę do tego dnia). ferie zimowe: dwa tygodnie między 3. a 7. tygodniem roku. Terminy ogłaszane są przez kuratora oświaty za zgodą wojewody dla każdego województwa. wiosenna przerwa świąteczna: na okres od Wielkiego Czwartku do pierwszego wtorku po Wielkanocy. ferie letnie (wakacje): okres od następnego dnia po pierwszym piątku po 20 czerwca do pierwszego dnia powszedniego września (oprócz piątku i soboty). Jeżeli począwszy od roku szkolnego 2018/2019 święto Bozego Ciała wypada w czwartek poprzedający bezpośrednio piątek po 20 czerwca, zajęcia kończą się w środę poprzedzającą dzień tego święta.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Ferie

Ferie

Pojęcie ferie ma następujące znaczenia:

 • ferie (łac. feriae) – starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych obrzędom religijnym dla któregoś z bóstw;
 • włoskiego sformułowania ferie używa się również w odniesieniu do "wakacji sądowych" (vacatio legis);
 • współcześnie pojęcia tego używa się w odniesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej.

Terminy ferii dla uczniów szkół w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego[1].

Poniżej przedstawiono terminy wakacji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (inne terminy dotyczą uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych) w Polsce:

 • zimowa przerwa świąteczna: od 22 (jeśli jest poniedziałkiem) lub od 23 grudnia, czyli jednego lub dwu dni przed Wigilią, do 31 grudnia włącznie (ponieważ jednak 1 stycznia jest dniem wolnym – tak naprawdę do tego dnia).
 • ferie zimowe: dwa tygodnie między 3. a 7. tygodniem roku. Terminy ogłaszane są przez kuratora oświaty za zgodą wojewody dla każdego województwa.
 • wiosenna przerwa świąteczna: na okres od Wielkiego Czwartku do pierwszego wtorku po Wielkanocy.
 • ferie letnie (wakacje): okres od następnego dnia po pierwszym piątku po 20 czerwca do pierwszego dnia powszedniego września (oprócz piątku i soboty). Jeżeli począwszy od roku szkolnego 2018/2019 święto Bozego Ciała wypada w czwartek poprzedający bezpośrednio piątek po 20 czerwca, zajęcia kończą się w środę poprzedzającą dzień tego święta[2].
 1. Dz.U. z 2017 r. poz. 1603
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1093) i (Dz.U. z 2019 r. poz. 1094).

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Ferie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment