powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Światowy Dzień Ludności (10433 views - Day Of)

Światowy Dzień Ludności, ang. World Population Day - coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja E/2007/24), obchodzone 11 lipca. Z inicjatywą obchodów wystąpiła Rada Zarządzająca UNDP w 1989 roku (decyzja 89/46), w rocznicę tzw. Dnia Pięciu Miliardów obchodzoną w 1987 roku, kiedy to liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów. Obchody z udziałem UNFPA, który ściśle współpracuje z UNDP, mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na pilny charakter i wagę problemów ludnościowych, zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju, oraz na potrzebę znalezienia odpowiednich środków zaradczych. Każdego roku przewodzi im inne hasło. W 2010 roku tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Ludności było "Każdy się liczy". W swoim przesłaniu z tej okazji Sekretarz Generalny ONZ powiedział:
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Światowy Dzień Ludności

Światowy Dzień Ludności

Światowy Dzień Ludności
Dzień 11 lipca
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Upamiętnia Dzień Pięciu Miliardów

Światowy Dzień Ludności, ang. World Population Day - coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja E/2007/24), obchodzone 11 lipca.

Z inicjatywą obchodów wystąpiła Rada Zarządzająca UNDP w 1989 roku (decyzja 89/46), w rocznicę tzw. Dnia Pięciu Miliardów obchodzoną w 1987 roku, kiedy to liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów.

Obchody z udziałem UNFPA, który ściśle współpracuje z UNDP, mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na pilny charakter i wagę problemów ludnościowych, zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju, oraz na potrzebę znalezienia odpowiednich środków zaradczych. Każdego roku przewodzi im inne hasło.

W 2010 roku tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Ludności było "Każdy się liczy".

W swoim przesłaniu z tej okazji Sekretarz Generalny ONZ powiedział:

W Międzynarodowym Dniu Ludności (2010), wzywam wszystkich decydentów, aby przyczynili się do zadbania, by każda osoba liczyła się i została policzona. Tylko przez zwrócenie uwagi na potrzeby wszystkich kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców, możemy osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju i promować wartości podzielane przez Narody Zjednoczone.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Światowy Dzień Ludności", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday