powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Poplava (16296 views - Environmental Protection)

Poplava (povodanj) je pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl. Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na: poplave nastale zbog jakih oborina, poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima, poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa, poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na: mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala, bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati, akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidroenergetskih objekataNositelj obrane od poplave u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za vode, a pravna osoba za upravljanje svim vodama na području države su Hrvatske vode.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Poplava

Poplava

Poplava (povodanj) je pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

  • poplave nastale zbog jakih oborina,
  • poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,
  • poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,
  • poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

  • mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,
  • bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,
  • akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidroenergetskih objekata

Nositelj obrane od poplave u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za vode, a pravna osoba za upravljanje svim vodama na području države su Hrvatske vode.

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Poplava


This article uses material from the Wikipedia article "Poplava", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Environmental Protection

Environment Ecology