powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Fauna (11554 views - Animals)

Fauna (latinski Fauna ili Bona Dea, božica plodnosti starih Rimljana), skupni naziv za sav životinjski svijet neke određene životne sredine, područja; nekog kontinenta, zemlje; kraja, lokaliteta; nekog perioda u prošlosti Zemlje (geološka fauna itd.). Tako se govori o morskoj fauni, slatkovodnoj, kopnenoj, o fauni livada, šuma, močvara, spilja itd. Za razliku od faune, sav se biljni svijet naziva florom. Kao skupni naziv za sav živi svijet, floru i faunu, neki noviji autori rabe termin biot. Faunist, čovjek koji se bavi opisivanjem faune neke životne sredine, regije, lokaliteta itd. Opisivati faunu nekog područja ne znači dati samo nomenklaturu vrsta i areale njihova rasprostranjena, već i podrijetlo tih vrsta, historijat njihova prostiranja, kao i opće karakteristične crte koje su svojstvene pojedinim faunističkim grupama, prilagodbe tih grupa na određenu životnu sredinu (tako su, npr., za stepe karakteristični trkači; hvatači su prilagođeni životu u šumi; plivači u vodi itd.). Areale rasprostranjenja pojedinih životinjskih grupa, tzv. faunističke regije, proučava faunistika ili zoogeografija.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Fauna

Fauna

Ovo je glavno značenje pojma Fauna. Za druga značenja, pogledajte Fauna (razdvojba).

Fauna (latinski Fauna ili Bona Dea, božica plodnosti starih Rimljana), skupni naziv za sav životinjski svijet neke određene životne sredine, područja; nekog kontinenta, zemlje; kraja, lokaliteta; nekog perioda u prošlosti Zemlje (geološka fauna itd.). Tako se govori o morskoj fauni, slatkovodnoj, kopnenoj, o fauni livada, šuma, močvara, spilja itd. Za razliku od faune, sav se biljni svijet naziva florom. Kao skupni naziv za sav živi svijet, floru i faunu, neki noviji autori rabe termin biot.

Faunist, čovjek koji se bavi opisivanjem faune neke životne sredine, regije, lokaliteta itd. Opisivati faunu nekog područja ne znači dati samo nomenklaturu vrsta i areale njihova rasprostranjena, već i podrijetlo tih vrsta, historijat njihova prostiranja, kao i opće karakteristične crte koje su svojstvene pojedinim faunističkim grupama, prilagodbe tih grupa na određenu životnu sredinu (tako su, npr., za stepe karakteristični trkači; hvatači su prilagođeni životu u šumi; plivači u vodi itd.). Areale rasprostranjenja pojedinih životinjskih grupa, tzv. faunističke regije, proučava faunistika ili zoogeografija.

Podjele

Često se ne proučava ukupna fauna jednog područja (morska fauna, pustinjska fauna, šumska fauna, fauna litoralnog područja), već samo određene skupine

Prema taksonomiji:

Prema veličini:

Ostali kriteriji:

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Fauna.
This article uses material from the Wikipedia article "Fauna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus