powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Amper (10110 views - Electrical Engineering)

Amper (simbol: A) je osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi. Ime je dobila po André-Marie Ampèreu, jednom od glavnih pronalazača na području elektromagnetizma.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Amper

Amper

Ovo je glavno značenje pojma Amper. Za rijeku u Njemačkoj, pogledajte Amper (rijeka).
Elektromagnetizam
Elektricitet · Magnetizam

Amper (simbol: A) je osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi. Ime je dobila po André-Marie Ampèreu, jednom od glavnih pronalazača na području elektromagnetizma.

Definicija

Jedan amper je takva jakost konstantne električne struje koja će prolazeći kroz dva beskonačno duga međusobno usporedna vodiča zanemarivog presjeka u vakuumu, na udaljenosti od jednog metra, prouzročiti među njima silu od 2·10–7 njutna po metru duljine vodiča.[1]

Objašnjenje

Zbog toga što je to osnovna jedinica, definicija ampera nije vezana ni za jednu drugu električnu veličinu. Definicija ampera je ekvivalent za popravljanje vrijednosti permeabilnosti vakuuma prema μ0 = 4π·10−7 H/m. Prije 1948. Koristio se tzv. međunarodni amper definiran preko pojma elektrolitske brzine raspadanja srebra. Stara jedinica je jednaka 0,999 85 A.

Amper se najtočnije realizira korištenjem strujne vage, ali se u praksi ustanovljuje prema Ohmovom zakonu iz jedinica napona i otpora, volta i ohma, otkad se posljednje dvije veličine (napon i otpor) mogu povezati s fizikalnim pojavama koje se relativno lako mogu reproducirati: Josephsonov spoj i kvantni Hallov efekt.

Jedinica električnog naboja, kulon, definira se preko ampera: jedan kulon je vrijednost električnog naboja prenesena u struji od jednog ampera tijekom jedne sekunde. Električna struja je brzina kojom naboj teče kroz vodič ili površinu. Jedan amper struje (I) jednak je toku od jednog kulona naboja (Q) po sekundi vremena (t):

Kako je kulon približno jednak 6,24·1018 elementarnih naboja, jedan amper je ekvivalentan 6,24·1018 elementarnih naboja, kao što je elektron, protjecanih kroz površinu u jednoj sekundi. Ili preciznije, koristeći SI definicije za konvencijalne vrijednosti Josephsonove i von Klitzingove konstante, amper se može definirati egzaktno kao 6,241 509 629 152 65·1018 elementarnih naboja u sekundi.

PogledajThis article uses material from the Wikipedia article "Amper", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced