powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Policija (2526 views - Standard Department Organisations)

Policija je služba javne uprave kojoj je povjereno čuvanje javnog reda i poretka. Također pojam označava i zgradu u kojoj se nalazi ta uprava. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrijednosti.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Policija

Policija

Policija je služba javne uprave kojoj je povjereno čuvanje javnog reda i poretka. Također pojam označava i zgradu u kojoj se nalazi ta uprava. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrijednosti.

Policijski poslovi

Policijski poslovi u prvom redu su:

 • zaštita života, prava, slobode,sigurnosti i nepovredivosti osobe,
 • zaštita javnog reda i mira te imovine
 • sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje, i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima
 • traganje za počiniteljima kaznenih djela za koje se progoni po sluzbenoj duznosti, i prekrsaja te njihovo dovodenje nadleznim tijelima
 • traganje za imovinskom koristi stecenoj kaznenim djelom
 • protueksplozijska zastita
 • poslovi zastite zracnog prometa propisane posebnim zakonom
 • poslovi na moru i unutarnjim plovnim putevima iz nadleznosti policije
 • nadzor i upravljanje cestovnim prometom,
 • poslovi sa strancima
 • nadzor državne granice,
 • postupanje s uhicenikom i pritvorenikom
 • osiguranje i zastita osoba, objekata i prostora
 • drugi poslovi određeni zakonom.

Hrvatska policija

Za policiju u Republici Hrvatskoj vidi članak Hrvatska policija.

Vanjske povezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Policija", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE