powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Sedimenti (9920 views - Nature & Plants)

Sedimenti (lat. sedimentum = talog) taložine su trošnog materijala (šljunka, pijeska, gline i sl.) ili otopina (vapna, soli, gipsa i sl.) u moru (morski ili marinski sedimenti), jezeru (jezerski ili lakustrijski sedimenti), rijeci (riječni ili fluvijalni sedimenti) ili na kopnu (eolski sedimenti, tj. oni koji su nataloženi vjetrom, sipari i sl.). Mehaničkim raspadanjem nastaju mehanički sedimenti, a kemijskim otapanjem kemijski sedimenti. Materijalom organskog porijekla nastaju organogeni sedimenti.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Sedimenti

Sedimenti

Sedimenti (lat. sedimentum = talog) taložine su trošnog materijala (šljunka, pijeska, gline i sl.) ili otopina (vapna, soli, gipsa i sl.) u moru (morski ili marinski sedimenti), jezeru (jezerski ili lakustrijski sedimenti), rijeci (riječni ili fluvijalni sedimenti) ili na kopnu (eolski sedimenti, tj. oni koji su nataloženi vjetrom, sipari i sl.). Mehaničkim raspadanjem nastaju mehanički sedimenti, a kemijskim otapanjem kemijski sedimenti. Materijalom organskog porijekla nastaju organogeni sedimenti.

Povezani članci


Nedovršeni članak Sedimenti koji govori o geologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Sedimenti", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant