powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Fizikalna kemija (12555 views - Physics)

Fizikalna kemija je grana kemije koja koristi fizikalne zakone i metode kod istraživanja kemijskih sustava i reakcije. U fizikalnoj kemiji ubrajaju se područja koja spoznaju svojstva materije važna u svezi s pretvorbama tvari i s time povezanim energetskim promjenama. Fizikalna kemija razvija se kao i ostale prirodne znanosti, a povezana je s razvojem eksperimentalnih tehnika. Dijeli se na više subdisciplina koje se često međusobno preklapaju (kvantna kemija, kemijska termodinamika, fenomenološka termodinamika, statistička termodinamika, eksperimentalna kemijska termodinamika (termokemija), kemijska kinetika, elektrokemija, fotokemija, međupovršinska kemija, koloidna kemija).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Fizikalna kemija

Fizikalna kemija

Fizikalna kemija

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Serge Lachinov (обработка для wiki)).

Fizikalna kemija

Lomonosovljevo predavanje Fizikalna kemija iz 1752. godine.
Znanstveno polje Kemija
Znanstveno područje Prirodne znanosti
Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Fizikalna kemija je grana kemije koja koristi fizikalne zakone i metode kod istraživanja kemijskih sustava i reakcije.

U fizikalnoj kemiji ubrajaju se područja koja spoznaju svojstva materije važna u svezi s pretvorbama tvari i s time povezanim energetskim promjenama.

Fizikalna kemija razvija se kao i ostale prirodne znanosti, a povezana je s razvojem eksperimentalnih tehnika. Dijeli se na više subdisciplina koje se često međusobno preklapaju (kvantna kemija, kemijska termodinamika, fenomenološka termodinamika, statistička termodinamika, eksperimentalna kemijska termodinamika (termokemija), kemijska kinetika, elektrokemija, fotokemija, međupovršinska kemija, koloidna kemija).

Bilješke i literatura

Vanjske poveznice

Mrežna mjestaNedovršeni članak Fizikalna kemija koji govori o kemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Fizikalna kemija", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Physics

Physics, science