powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Športski ribolov (9828 views - Entertainment)

Športski ribolov se često povezuje sa izrazima rekreacijski ribolov ili ribolov iz zabave gdje je smisao u traženju i hvatanju ribe pomoću pribora za športki ribolov, a ne radi jela ili prodaje ribe. U športkom ribolovu se ulovljena riba pušta ili se može ponijeti dopušteni broj riba. Riba koja se ponese iz ribolova mora biti određenih osobina npr. duljne, težine, mora pripadati vrsti na koju je ribolov dozvoljen i zadovoljavati sve druge kriterije propisane zakonom o športskom ribolovu zemlje, često i županije ili općine , odnosno ribolovne udruge koja gospodari vodama na kojim lovimo.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Športski ribolov

Športski ribolov

Športski ribolov se često povezuje sa izrazima rekreacijski ribolov ili ribolov iz zabave gdje je smisao u traženju i hvatanju ribe pomoću pribora za športki ribolov, a ne radi jela ili prodaje ribe. U športkom ribolovu se ulovljena riba pušta ili se može ponijeti dopušteni broj riba. Riba koja se ponese iz ribolova mora biti određenih osobina npr. duljne, težine, mora pripadati vrsti na koju je ribolov dozvoljen i zadovoljavati sve druge kriterije propisane zakonom o športskom ribolovu zemlje, često i županije ili općine , odnosno ribolovne udruge koja gospodari vodama na kojim lovimo.

Zašto športski ribolov

Boravak u prirodi svakako djeluje opuštajuće. A nadmudrivanje ribe te hvatanje i prilagođavanje tehnike ribolova, pokreta ruku i štapa ponašanju ribe vodeći računa o vodenim strujanjima. Rezultiraju prevaraom te izvlačenjem ribe iz vode. A to je sav smisao športskog ribolova. Nadmudriti divlju životinju i prevariti je te izvaditi iz vode. I obično nakon slikanja, a ponegdje i oproštajnog poljubca vratiti u vodu.

Podjela

Športski ribolov djelimo po vodama na kojima lovimo na:

Po načinu ribolova:

Po tehnikama ribolova:

Kod športskog ribolova važno je nabaviti dozvolu za ribolov na određenom području i loviti prema pravilniku i zakonu koji vrijedi na području na kojem lovimo. Drugi važan uvjet je da imamo ribolovnu opremu. Oprema za ribolov se razlikuje ovisno o vrsti ribolova. Najčešći način športskog ribolova je sa obale i ribičkim štapom. Za velike morske i jezerske ribe obično se lovi iz čamca sa štapom, uobičajen je naziv Big Game Fishing za tu vrstu ribolova.

Vanjske poveznice

Športski ribolov u Hrvatskoj:

  • Narodne novine Pravilnik o dozvolama za športski ribolov od 18. prosinca 2004.
  • Narodne novine Pravilnik o športskom ribolovu na moru od 11. studenoga 2005.


This article uses material from the Wikipedia article "Športski ribolov", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment