powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kineziologija (10693 views - Medical & Health)

Kineziologija dolazi od grčke riječi κίνησις (kretanje, pokret) i λόγος (zakonitost, znanost), pa prema tome etimološki kineziologija znači znanost o kretanju. Danas kineziologiju definiramo kao znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice djelovanja tih procesa na ljudski organizam što svakako unapređuje zdravlje. Kineziologiju zanima svaki onaj usmjereni proces vježbanja kojemu je cilj : Unapređenje zdravlja Optimalan razvoj ljudskih osobina, sposobnosti i motoričkih znanja te njihovo što duže zadržavanje na što višoj razini sprečavanje preranog pada pojedinih antropoloških karakteristika i motorički znanja maksimalan razvoj osobina, sposobnosti i motoričkih znanja u agonološki (natjecateljski) usmjerenim kineziološkim aktivnostima.Obuhvaća 4 različita područja, prema ciljevima i po metodama rada: kineziološku rekreaciju - s temeljnim ciljevima usmjerenim na očuvanje zdravlja organizma, socijalizaciju, osmišljavanje slobodnog vremena, postizanja osjećaja zadovoljstva, a bez težnje dostizanja maksimalnih motoričkih postignuća, s posljedičnom natjecateljskom ili ekonomskom dobiti kineziterapiju - dakle sustavnu terapiju tjelesnim vježbanjem s ciljem poboljšanja funkcioniranja dijela ili cjelokupnog organizma kineziološku edukaciju - sustavno tjelesno vježbanje s ciljem sustavnog poticanja razvoja temeljnih motoričkih znanja i sposobnosti ("tjelesni odgooj" u školi) sport- težnja dostizanja maksimalnih motoričkih dostignuća, s potencijalnom natjecateljskom i/ili gospodarskom dobiti.Kineziološka psihologija tumači psihičke procese i različite oblike ponašanja djece, mladih i odraslih za vrijeme i nakon provođenja nekog od oblika tjelesne aktivnosti, tj. aktivnosti s kretanjem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kineziologija

Kineziologija

Kineziologija

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Phil Channing / John Skalicky).

Kineziologija dolazi od grčke riječi κίνησις (kretanje, pokret) i λόγος (zakonitost, znanost), pa prema tome etimološki kineziologija znači znanost o kretanju. Danas kineziologiju definiramo kao znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice djelovanja tih procesa na ljudski organizam što svakako unapređuje zdravlje.

Kineziologiju zanima svaki onaj usmjereni proces vježbanja kojemu je cilj :

  1. Unapređenje zdravlja
  2. Optimalan razvoj ljudskih osobina, sposobnosti i motoričkih znanja te njihovo što duže zadržavanje na što višoj razini
  3. sprečavanje preranog pada pojedinih antropoloških karakteristika i motorički znanja
  4. maksimalan razvoj osobina, sposobnosti i motoričkih znanja u agonološki (natjecateljski) usmjerenim kineziološkim aktivnostima.

Obuhvaća 4 različita područja, prema ciljevima i po metodama rada:

  1. kineziološku rekreaciju - s temeljnim ciljevima usmjerenim na očuvanje zdravlja organizma, socijalizaciju, osmišljavanje slobodnog vremena, postizanja osjećaja zadovoljstva, a bez težnje dostizanja maksimalnih motoričkih postignuća, s posljedičnom natjecateljskom ili ekonomskom dobiti
  2. kineziterapiju - dakle sustavnu terapiju tjelesnim vježbanjem s ciljem poboljšanja funkcioniranja dijela ili cjelokupnog organizma
  3. kineziološku edukaciju - sustavno tjelesno vježbanje s ciljem sustavnog poticanja razvoja temeljnih motoričkih znanja i sposobnosti ("tjelesni odgooj" u školi)
  4. sport- težnja dostizanja maksimalnih motoričkih dostignuća, s potencijalnom natjecateljskom i/ili gospodarskom dobiti.

Kineziološka psihologija tumači psihičke procese i različite oblike ponašanja djece, mladih i odraslih za vrijeme i nakon provođenja nekog od oblika tjelesne aktivnosti, tj. aktivnosti s kretanjem.This article uses material from the Wikipedia article "Kineziologija", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical