powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ion (11914 views - Electrical Engineering)

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr. molekula – koja je električki nabijena zbog razlike u broju protona i elektrona. Ioni mogu biti stvoreni, kemijskim ili fizičkim putem, pomoću ionizacije. U kemijskom smislu, ako neutralni atom izgubi jedan ili više elektrona, ima pozitivni naboj i znan je kao kation. Ako atom dobije elektrone, ima negativan naboj i znan je kao anion. Ion koji sadrži jedan atom je atomski ili monoatomski ion; ako sadrži dva ili više atoma, molekularni je ili poliatomski ion. Zbog električnih naboja, kationi i anioni privlače jedni druge i formiraju ionske spojeve, kao što su soli. U slučaju fizičke ionizacije medija, kao što je plin, "ionski parovi" se stvaraju prilikom povezivanja, i svaki par se sastoji od slobodnog elektrona i pozitivnog iona.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Ion

Ion

Ion je česticaatom ili skupina atoma, npr. molekula – koja je električki nabijena zbog razlike u broju protona i elektrona.

Ioni mogu biti stvoreni, kemijskim ili fizičkim putem, pomoću ionizacije. U kemijskom smislu, ako neutralni atom izgubi jedan ili više elektrona,

ima pozitivni naboj i znan je kao kation. Ako atom dobije elektrone, ima negativan naboj i znan je kao anion. Ion koji sadrži jedan atom je

atomski ili monoatomski ion; ako sadrži dva ili više atoma, molekularni je ili poliatomski ion. Zbog električnih naboja, kationi i anioni privlače jedni druge i formiraju ionske spojeve, kao što su soli.

U slučaju fizičke ionizacije medija, kao što je plin, "ionski parovi" se stvaraju prilikom povezivanja, i svaki par se sastoji od slobodnog elektrona i pozitivnog iona.

Anioni i kationi

Neki jednostavni metalni kationi
+1 +2 +3 +4
Li+ Be2+ Al3+ Sn4+
Na+ Mg2+ Sc3+ Mn4+
K+ Ca2+ Y3+ U4+
Rb+ Sr2+ Ga3+ Th4+
Cs+ Ba2+ In3+ Ce4+
Cu+ Mn2+ Tl3+
Ag+ Fe2+ Sb3+
Tl+ Co2+ Bi3+
Ni2+ V3+
Cu2+ Cr3+
Zn2+ Fe3+
Cd2+ Co3+
Hg2+
Sn2+
Pb2+

Anion je ion negativno nabijen zbog viška elektrona, dok manjak elektrona stvara pozitivno nabijeni kation.

Po redoslijedu opadajućeg prioriteta pri odabiru i imenovanju glavne karakteristične skupine, anioni su drugi, a kationi su treći po redu razredni spojevi.[1]

  1. E-škola, odgovorio: Tomislav Portada, PMF, arhivirano 25. lipnja 2007.

Literatura

  • Ivan Filipović, Stjepan Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1995.


Nedovršeni članak Ion koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Ion", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced