powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Goriva (11256 views - Transportation - Air Water Earth)

Goriva su sve tvari koje sagorijevanjem daju toplinu i svjetlost. Toplinska energija dobiva se iz goriva kemijskim procesom koji se zove oksidacija ili gorenje. U najviše slučajeva oksidacija je spajanje gorive tvari i kisika. Gorive tvari su često ugljikovodici odnosno organske tvari pa time sadrže znatni udjel ugljika i vodika, pa gorenjem nastaju u bitnoj mjeri ugljični dioksid i vodena para, a ovisno o sastavu goriva i drugi spojevi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Goriva

Goriva

Goriva

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Chad Teer from Coquitlam, France).

Goriva su sve tvari koje sagorijevanjem daju toplinu i svjetlost. Toplinska energija dobiva se iz goriva kemijskim procesom koji se zove oksidacija ili gorenje. U najviše slučajeva oksidacija je spajanje gorive tvari i kisika. Gorive tvari su često ugljikovodici odnosno organske tvari pa time sadrže znatni udjel ugljika i vodika, pa gorenjem nastaju u bitnoj mjeri ugljični dioksid i vodena para, a ovisno o sastavu goriva i drugi spojevi.

Povijesni pregled

Isprva se energija dobivala od vjetra, vode, vodene pare ili sunca. Najčešći izvor za dobivanje energije bili su drva i ugljen koji su se koristili za pogon brodova, lokomotiva i termoelektrana. 1823. godine braća Budinin destilacijom nafte dobivaju ulje za rasvjetu, petrolej. Prvu petrolejsku svjetiljku konstruirao je 1848. Poljak Ignacy Łukasiewicz, a prvu bušotinu nafte izgradio je Edwin L. Drake 27. kolovoza 1859. u Titusville-u (SAD). Poslije pronalaska Otto-motora dolazi do naglog povećanja potrošnje naftnih derivata. 1870. godine proizvodilo se oko 1.000.000 tona nafte godišnje, pred Drugi svjetski rat proizvodilo se 300 milijuna tona, a sedamdesetih godina prošlog stoljeća svjetska proizvodnja sirove nafte bila je dvije milijarde i sedamsto milijuna tona godišnje.

Rizici i štetnosti izgaranja

Goriva koja gorenjem oslobađaju ugljični dioksid pridonose promjenama klime, budući da je ugljični dioksid staklenički plin. Pri izgaranju mogu nastati i znatno štetniji spojevi, pa stoga nisu sve tvari prikladne kao gorivo. Pri nepotpunom izgaranju (izgaranju uz nedovoljnu količinu kisika) mogu nastati štetni spojevi poput ugljičnog monoksida koji je vrlo opasan i plinovitih ugljikovodika. Goriva se ponekad prerađuju kako bi se smanjili štetni proizvodi gorenja, npr. iz tekućih goriva se ponekad uklanja sumpor kako bi se spriječilo odnosno smanjilo nastajanje sumpornog dioksida koji s [[voda|vodom|| u atmosferi tvori sulfatnu kiselinu (kisele kiše).

Podjela goriva

Podjela goriva prema agregatnom stanju

  • Kruta goriva:
- drvo,
- ugljen.
  • Kapljevita („tekuća”) goriva:
- prirodna kapljevita goriva - nafta,
- sintetička kapljevita goriva - derivati nafte,
Prema načinu primjene kapljevita goriva su: benzin, petrolej, kerozin, dizel (uključujući i biodizel), loživa ulja i raketna goriva.
  • Plinovita goriva:
- prirodni, zemni plin,
- propan,
- butan,
- bioplin.

Podjela goriva prema nastanku

- biljnog porijekla,
- životinjskog porijekla.
  • Mineralna:
- anorganske mineralne tvari i
- umjetna; sintetička – goriva proizvedena kemijskim procesima.

Podjela goriva prema vrsti izvora energije

  • kemijska (goriva koja izgaraju, oksidiraju)
  • nuklearna (izraz novijeg datuma, označava tvari koje energiju oslobađaju nuklearnim reakcijama, a ne kemijskim).

Podjela goriva prema primjeni

Goriva za:

  • nuklearni reaktor.
Wikiknjige imaju materijala na temu: Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Gorivo


This article uses material from the Wikipedia article "Goriva", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht