powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Geometrijski lik (12872 views - Basics)

U Euklidskoj geometriji, geometrijski lik je dio ravnine omeđen s konačno mnogo dužina ili zakrivljenih crta. Geometrijski lik u svom opisu ne sadrži sljedeće informacije: položaj, veličinu, orijentaciju i refleksiju.Mnogokut je dio ravnine omeđen zatvorenom izlomljenom dužinom. Trokut, kvadrat i peterokut neki su od mnogokuta. Krug i elipsa omeđeni su krivuljama. Geometrijski lik je konveksan ili konkavan ako mu pripada svaka dužina čiji vrhovi pripadaju liku. Duljina stranica i veličina kuteva računa se koristeći trigonometriju.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Geometrijski lik

Geometrijski lik

Geometrijski lik

U Euklidskoj geometriji, geometrijski lik je dio ravnine omeđen s konačno mnogo dužina ili zakrivljenih crta.[1] Geometrijski lik u svom opisu ne sadrži sljedeće informacije: položaj, veličinu, orijentaciju i refleksiju.[2]

Mnogokut je dio ravnine omeđen zatvorenom izlomljenom dužinom. Trokut, kvadrat i peterokut neki su od mnogokuta. Krug i elipsa omeđeni su krivuljama.

Geometrijski lik je konveksan ili konkavan ako mu pripada svaka dužina čiji vrhovi pripadaju liku.

Duljina stranica i veličina kuteva računa se koristeći trigonometriju.

Sličnost

Ukoliko se iz geometrijskog lika translacijom, rotacijom, refleksijom i skaliranjem može dobiti drugi, oni su slični. Sve odgovarajuće stranice odnose se u jednakom omjeru:

Površine im se odnose kao:

Sukladnost

Ako se iz jednog lika samo translacijom, rotacijom i refleksijom može dobiti drugi lik, oni su sukladni. Sve su im stranice jednake duljine te imaju jednake površine. Ujedno su i slični s koeficijentom sličnosti k = 1

Vidi još

  1. Hrvatska enciklopedija, geometrijski lik
  2. Kendall, D.G. (1984). "Shape Manifolds, Procrustean Metrics, and Complex Projective Spaces". Bulletin of the London Mathematical Society 16 (2): 81–121


This article uses material from the Wikipedia article "Geometrijski lik", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted