powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Računalno inženjerstvo (14471 views - Computer)

Računalno inženjerstvo ili računalno sistemsko inženjerstvo, znanstvena je disciplina koja spaja nekoliko polja primjenjenih znanosti u razvoju računalnih sustava. Računalni inžinjeri obično su školovani u sljedećim disciplinama: elektroničko inženjerstvo, računalnu znanost i softversko inženjerstvo. Te discipline su nužne u savladavanju problema između softvera i sklopovlja. Nedovršeni članak Računalno inženjerstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Računalno inženjerstvo

Računalno inženjerstvo

Računalno inženjerstvo ili računalno sistemsko inženjerstvo, znanstvena je disciplina koja spaja nekoliko polja primjenjenih znanosti u razvoju računalnih sustava. Računalni inžinjeri obično su školovani u sljedećim disciplinama: elektroničko inženjerstvo, računalnu znanost i softversko inženjerstvo. Te discipline su nužne u savladavanju problema između softvera i sklopovlja.


Nedovršeni članak Računalno inženjerstvo koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Računalno inženjerstvo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software