powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Rezanje limova (14515 views - Mechanical Engineering)

Rezanje limova je ručna obrada ili strojna obrada metala kojom se razdvajaju limovi primjenom dviju oštrica, postavljenih tako da se jedna može pokretati u odnosu na drugu.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Rezanje limova

Rezanje limova

Rezanje limova je ručna obrada ili strojna obrada metala kojom se razdvajaju limovi primjenom dviju oštrica, postavljenih tako da se jedna može pokretati u odnosu na drugu. [1]

Podjela

Za rezanje tanjih limova koriste se škare za lim koje su nalik ostalim ručnim škarama, dok se za deblje limove koriste stolne polužne škare, a za limove deblje od 3 milimetara i strojne škare, pokretane elektromotorom. Takve su vrste škara različitih izmjera (dimenzija) i snaga, a najviše se primjenjuju u brodogradnji i kotlogradnji. Kombinirane strojne škare opremljene su i specijalnim oštricama za rezanje čeličnih profila, okrugloga željeza i drugih poluproizvoda. Postoji posebna vrsta strojnih škara za kružno isijecanje limova, za rasijecanje limenih ploča u vrpce i slično. Njezine su oštrice u obliku kotačića s oštrim bridom među koje se utiskuje materijal koji se želi rasjeći. Električne škare kao ručni alat različitih su izvedbi. [2]

Ručne škare za lim

Ručne škare za lim služe za rezanje lima debljine do 2 milimetra. Izrađuju se od ugljičnog ili legiranog čelika koji se zakali. Ravno rezanje izvodi se škarama s ravnom oštricom, pod kutom od 90˚ u odnosu na ravninu rezanja. Kružno rezanje izvodi se sa škarama s poluokruglom oštricom, tako da se pokreti kombiniraju s okretanjem lima. Izrezivanje provrta izvodi se sa škarama sa savijenom oštricom. Rezanje ručnim škarama može se izvesti i tako da se jedan krak škara stegne u škripac ili se zabije u drveni panj. Kut otvora škara ne smije biti suviše velik (do 14˚), da se predmet obrade ne bi izvlačio iz noževa škara. Rezanje je lakše ukoliko su duži krakovi drške. Po škarama se ne smije udarati čekićem.

Stolne polužne škare

Stolne polužne škare ili stolne škare s ručicom mogu rezati limove do 5 milimetara. Na postolju, koji se vijcima steže u stalak (noge), nalaze se dvije oštrice, koje se mogu mijenjati. Polugom pokreće se pokretna oštrica preko ozubljenog dijela i kojima je dodan potiskivač za čvrsto držanje lima pri rezanju. Neke vrste ovih škara mogu odrezivati i okrugle te kvadratne šipke, uz dodatak posebnog uređaja.

Škare s protuutegom

Škare s protuutegom mogu rezati limove debljine do 6 milimetara. Duljina oštrice iznosi do 1 metar. Pokreti pri rezanju su ujednačeni protuutegom, koji se nalazi iza okretne točke i vraća nož u početni položaj. Izbacivanje limova ne dopušta pritiskivač, koji ujedno i štiti radnika od ozljede.

Strojne škare

Strojne škare ili paralelne škare mogu rezati limove duljine do 6 metara i debljine do 25 milimetara. Sastoje se od postolja, stola s nepokretnom oštricom i pokretnog nosača oštrice (s gornje strane). Pokretni nosač oštrice pokreće se pomoću poluga i dva ekscentra, čvrsto vezanih na zajedničkom vratilu kojega pokreće elektromotor. Gibanje pokretnog nosača oštrice omogućavaju vodilice. Lim se gura po ploči za oslanjanje sve do graničnika, koji regulira širinu rezanja, a nalazi se na zadnjem dijelu stroja. Pritiskivač se spušta i blokira lim uzduž ravnine rezanja. Nož se spušta i vrši rezanje uključivanjem papučice.

  1. Mijo Matošević: "Tehnologija obrade i montaže", udžbenik za I razred strojarske struke, Um d.o.o., 2005.
  2. škare, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2018.


This article uses material from the Wikipedia article "Rezanje limova", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD