powered by CADENAS

Social Share

Stijena (14659 views - Nature & Plants)

Stijena je sastavni dio litosfere (Zemljine kamene kore i gornjeg plašta) određenog načina geološkog pojavljivanja sklopa i sastava. Sastoje se od jednog (monomineralne) ili više minerala (polimineralne). Njihovim postankom i građom bavi se petrologija. Kod stijena prepoznajemo strukturu i građu (prostorni raspored u stijeni). Struktura stijene ovisi o obliku, veličini i međusobnom odnosu minerala u njoj. Struktura je ujedno i najvažnije obilježje stijena, te se na osnovi strukture može zaključiti kakvi su bili uvjeti nastanka pojedine stijene. Stijene se prema načinu postanka dijele na: magmatske stijene ili eruptivne - nastale kristalizacijom magme ili hlađenjem lave sedimentne stijene ili taložne stijene - nastale fizičko - kemijskom razgradnjom magmatskih, metamorfnih i starijih sedimentnih stijena, te litifikacijom prethodno sedimentiranih čestica. metamorfne stijene ili preobražene - nastale metamorfozom prethodno postojećih stijena u litosferi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Stijena

Stijena

Ovo je glavno značenje pojma Stijena. Za druga značenja, pogledajte Stijena (razdvojba).
»Kamen« preusmjerava ovamo. Za druga značenja, pogledajte Kamen (razdvojba).
»Stijene« preusmjerava ovamo. Za druga značenja, pogledajte Stijene (razdvojba).

Stijena je sastavni dio litosfere (Zemljine kamene kore i gornjeg plašta) određenog načina geološkog pojavljivanja sklopa i sastava.

Sastoje se od jednog (monomineralne) ili više minerala (polimineralne). Njihovim postankom i građom bavi se petrologija.

Kod stijena prepoznajemo strukturu i građu (prostorni raspored u stijeni). Struktura stijene ovisi o obliku, veličini i međusobnom odnosu minerala u njoj. Struktura je ujedno i najvažnije obilježje stijena, te se na osnovi strukture može zaključiti kakvi su bili uvjeti nastanka pojedine stijene.

Stijene se prema načinu postanka dijele na:

  • sedimentne stijene ili taložne stijene - nastale fizičko - kemijskom razgradnjom magmatskih, metamorfnih i starijih sedimentnih stijena, te litifikacijom prethodno sedimentiranih čestica.

Vidi još:This article uses material from the Wikipedia article "Stijena", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant