powered by CADENAS

Social Share

Klanac (13314 views - Nature & Plants)

Klanac ili kanjon je riječna dolina čija dubina premašuje polovinu raspona (raspon je udaljenost između vrhova strana). To su jako duboki dijelovi riječnih dolina, formirani u planinskim područjima. Nagib strana kanjona u cjelini dostiže 60 °. Presijeca platoe ili planinske predjele. Najkarakterističniji je za vapnenačke i bazaltne terene. Najveći kanjon na svijetu je Grand Canyon u SAD (dužine više od 320 km, dubine do 1 800 m). Drugi po veličini u svijetu i najveći u Europi — kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori (dužine 82 km, dubine do 1333 m).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Klanac

Klanac

Klanac
Ovo je glavno značenje pojma Klanac. Za druga značenja, pogledajte Klanac (razdvojba).

Klanac ili kanjon je riječna dolina čija dubina premašuje polovinu raspona (raspon je udaljenost između vrhova strana). To su jako duboki dijelovi riječnih dolina, formirani u planinskim područjima. Nagib strana kanjona u cjelini dostiže 60 °. Presijeca platoe ili planinske predjele. Najkarakterističniji je za vapnenačke i bazaltne terene.

Najveći kanjon na svijetu je Grand Canyon u SAD (dužine više od 320 km, dubine do 1 800 m).

Drugi po veličini u svijetu i najveći u Europi — kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori (dužine 82 km, dubine do 1333 m).

Literatura

  1. Marković M. Kuk. Spilju. 2003. Geomorfologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  2. Mastilo, Natalija (2005):Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd


Nedovršeni članak Klanac koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Klanac", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant