powered by CADENAS

Social Share

Dorifor (2092 views - History & Epochal Times)

Dorifor (grčki: Doriforos) ili Kopljonoša je prije svega motiv iz starogrčkog kiparstva koji prikazuje mladića s kopljem. 2. U Grčkoj drami Dorifor je naziv za statistu, osobu u pratnji kraljeva i drugih dostojanstvenika na sceni. 3. Kod Grka i Rimljana naziv za planete Merkur i Venera.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Dorifor

Dorifor

Dorifor
Poliklet, oko 450.-440. pr. Kr.
bronca,
2,12 m
Götaplatsen, Göteborg, Švedska.
Portal: Likovna umjetnost

Dorifor (grčki: Doriforos) ili Kopljonoša je prije svega motiv iz starogrčkog kiparstva koji prikazuje mladića s kopljem.

  • 2. U Grčkoj drami Dorifor je naziv za statistu, osobu u pratnji kraljeva i drugih dostojanstvenika na sceni.

Polikletov Dorifor

Dorifor, rimska mramorna kopija
prema Polikletovom originalu u bronci, Arheološki muzej, Napulj.

Najpoznatiji je svakako Polikletov kip kojim je umjetnik postavio kanon muške ljepote u grčkom kiparstvu posebice zbog idealnih proporcija tijela – tzv. Grčki kanon.

Dorifor je najpoznatije Polikletovo djelo kojim je utjelovio svoju teorijsku knjigu o umjetnosti. Kopija iz Pompeja je najbolje sačuvana, nedostaje joj samo koplje u lijevoj ruci. Na njoj se javlja kontrast između napete lijeve ruke na koplju i opuštene desne koja slobodno visi – prvi put kod nekog kipa u povijesti! Lijeva noga je savijena u koljenu i položena na kuglu na tlu, nagovještavajući prethodni, ali i sljedeći pokret. Kip pokazuje onaj svojstveni motiv iskoraka kad težina tijela počiva na jednoj nozi, dok je druga rasterećena (kontrapost). Prebacivanje težine tijela na jednu nogu uvjetuje kosi položaj bokova, kojem opet odgovara linija spuštenih ramena. Taj pokret oživljava sve dijelove tijela.

Nakon prevladavanja arhajskog tipa kourosa i prelaznih oblika, ovaj Polikletov "izum" izaziva potpuno oslobađanje ljudskog lika. Za Polikleta, ali i ostale grčke kipare 5. st. pr. Kr., ljepota je bila sinonim za Dobro. Kipari su tražili matematičku definiciju ljepote koja se može primijeniti na ljudsku figuru, u nastojanju da stvore ljudsko savršenstvo (idealizam) u opipljivoj kiparskoj formi.

Poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Dorifor


This article uses material from the Wikipedia article "Dorifor", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age