powered by CADENAS

Social Share

Gudalo (15800 views - Music)

Gudalo je drveni štap sa strunama i žabicom (na štapu je napeta struna) pomoću kojeg se sviraju svi gudački instrumenti, povlačenjem preko žica na kontrabasu, violini, violončelu i violi. Strune na gudalu se podmazuje kalifonijem. Kalifoniji je vrsta smole koja stvara prah i prenosi ga na gudalo, tako gudalo ima ljepši zvuk.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Gudalo

Gudalo

Gudalo kojim se svira violončelo

Gudalo je drveni štap sa strunama i žabicom (na štapu je napeta struna) pomoću kojeg se sviraju svi gudački instrumenti, povlačenjem preko žica na kontrabasu, violini, violončelu i violi. Strune na gudalu se podmazuje kalifonijem. Kalifoniji je vrsta smole koja stvara prah i prenosi ga na gudalo, tako gudalo ima ljepši zvuk.

Konstrukcija gudala

Gudalo se sastoji od tri elementa: vrha, sredine i početka kod žabice.

Tehnike sviranja bez gudala

Na gudačkim instrumentima postoje tehnike kojima se ne svira gudalom, npr. pizzicato je tehnika kojom se okidaju žice na violini i pri čemu se ne koristi gudalo.This article uses material from the Wikipedia article "Gudalo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit