powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Lokomotiva (20780 views - Transportation - Air Water Earth)

Lokomotiva je vučno željezničko vozilo namijenjeno vuči ili guranju vučenih vozila (vagona).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lokomotiva

Lokomotiva

Lokomotiva

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (K. Jähne).

Ovo je glavno značenje pojma Lokomotiva. Za druga značenja, pogledajte Lokomotiva (razdvojba).
Lokomotiva je vučno željezničko vozilo namijenjeno vuči ili guranju vučenih vozila (vagona).

Podjela lokomotiva

Lokomotive možemo podijeliti na više načina:

  • prema vrsti pogona
  • namjeni
  • dosegu opsluživanja
  • širini kolosijeka

Prema vrsti pogona lokomotive možemo podijeliti na: parne, dizelske, električne i turbinske.

Prema namjeni lokomotive možemo podijeliti na:

  • putničke lokomotive - namijenjene su za vuču putničkih vlakova; razvijaju veću brzinu uz manju vučnu silu,
  • teretne lokomotive - namijenjene su za vuču teretnih vlakova; razvijaju manju brzinu od putničkih lokomotiva ali zato imaju veću vučnu silu,
  • univerzalne lokomotive - namijenjene su vuči teretnih i putničkih vlakova,
  • manevarske lokomotive - namijenjene su za rad na željezničkim kolodvorima i postajama: rastavljaju i sastavljaju vlakove; u pravilu su manje od ostalih lokomotiva te razvijaju manju brzinu.

Prema dosegu opsluživanja lokomotive možemo podijeliti na lokomotive za lokalne te za magistralne pruge. Razlikuju se u maksimalnim brzinama i konstrukciji: lokalne su u pravilu lakše, slabije i sporije od lokomotiva za magistralne pruge.

Prema širini kolosijeka lokomotive možemo podijeliti na lokomotive za široki kolosijek (1668 mm, 1524 mm), normalni kolosijek (1435 mm) i uski kolosijek (1000 mm, 760 mm, 600 mm).This article uses material from the Wikipedia article "Lokomotiva", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht