powered by CADENAS

Social Share

Prirodni resursi (14621 views - Material Database)

Prirodni resursi ili prirodna bogatstva mogu se klasificirati na različite načine. Prirodno bogatstvo označava primjerice količinu postojeće biološke raznolikosti u različitim ekosustavima. Prirodni resursi su i tvari koje predstavljaju i bez obrade gospodarsku vrijednost. Sirovine se smatraju prirodnim resursima, ako se crpe i (po potrebi) pročišćavaju, a da nije potrebna njihova proizvodnja. U tom smislu smatra se rudarstvo, crpljenje nafte, ribolov i šumarstvo iskorištavanjem prirodnih resursa dok poljoprivreda (za koju je potrebna ljudska djelatnost) ne spada u prirodne resurse. Izraz "prirodni resursi" je postao poznat u širokoj javnosti nakon što je izašla knjiga Ernst Friedrich Schumachera Small is Beautiful (London, 1973.). Prirodni resursi su često klasificirani kao obnovljivi izvori i neobnovljivi izvori. Obnovljivi su uglavnom općenito živa bića kao što su riba šuma i divlje biljke, ako ih se ne rabi pretjerano. Može ih se rabiti neodređeno vrijeme, ako njihova potrošnja ne prelazi određene granice. Neživi obnovljivi izvori su primjerice tlo, voda, vjetar i svi oblici obnovljivih izvora energije. Prirodni resursi na teritoriju države često odlučju o njezinoj važnosti ili poziciji u svijetskoj ekonomiji, a time i o političkom utjecaju. Prisutnost lako dostupnih prirodnih bogatstava može i štetiti gospodarstvenom razvoju zemlje zato jer pogoduje političkoj korupciji.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Prirodni resursi

Prirodni resursi

Prirodni resursi ili prirodna bogatstva mogu se klasificirati na različite načine. Prirodno bogatstvo označava primjerice količinu postojeće biološke raznolikosti u različitim ekosustavima. Prirodni resursi su i tvari koje predstavljaju i bez obrade gospodarsku vrijednost.

Sirovine se smatraju prirodnim resursima, ako se crpe i (po potrebi) pročišćavaju, a da nije potrebna njihova proizvodnja.

U tom smislu smatra se rudarstvo, crpljenje nafte, ribolov i šumarstvo iskorištavanjem prirodnih resursa dok poljoprivreda (za koju je potrebna ljudska djelatnost) ne spada u prirodne resurse.

Izraz "prirodni resursi" je postao poznat u širokoj javnosti nakon što je izašla knjiga Ernst Friedrich Schumachera Small is Beautiful (London, 1973.).

Prirodni resursi su često klasificirani kao obnovljivi izvori i neobnovljivi izvori. Obnovljivi su uglavnom općenito živa bića kao što su riba šuma i divlje biljke, ako ih se ne rabi pretjerano.

Može ih se rabiti neodređeno vrijeme, ako njihova potrošnja ne prelazi određene granice.

Neživi obnovljivi izvori su primjerice tlo, voda, vjetar i svi oblici obnovljivih izvora energije.

Prirodni resursi na teritoriju države često odlučju o njezinoj važnosti ili poziciji u svijetskoj ekonomiji, a time i o političkom utjecaju.

Prisutnost lako dostupnih prirodnih bogatstava može i štetiti gospodarstvenom razvoju zemlje zato jer pogoduje političkoj korupciji.

Vanjske poveznice
This article uses material from the Wikipedia article "Prirodni resursi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification